EXPERIENCE, QUALIFICATIONS & GOOD QUALITY

 

VG is an experienced and well-founded construction company with specialist expertise in all types of coastal area projects – in Denmark and abroad. Our knowledge and skills are a result of decades of experience and numerous projects for the Danish Coastal Authority, Regions, municipalities, various coastal protection associations and private customers. VG undertakes all types of projects along the coast – regardless of size and complexity.

 

DESIGN ENGINEERING, REGULATORY PROCESSING AND PROJECT MANAGEMENT

 

We undertake projects within turnkey contracts, general contracts, trade contracts, joint ventures or partnering arrangements, and we assist throughout the process of regulatory procedures for design and execution.

 

A CERTIFIED PARTNER

 

VG is certified in ISO 9001 and ISO 14001.

ISO 9001: We find it essential that all processes and values are defined and recognised at all levels of the company. This, combined with ongoing quality control, provides a management system that ensures maximum quality and effective project management, and which qualify us to the ISO 9001 certification.
ISO 14001: In VG we are well aware the climate changes and environmental impacts caused by CO2 emissions. We must continuously improve, and we strive to reduce our environmental impact. As a result of ongoing efforts to optimise and implement our environmental policies, we are ISO 14001 certified.

View certifications


ISO 14001ISO 9001

 

HIGH-END EQUIPMENT AND WORKSHOP

 

VG has an innovative approach to marine construction work, and we are known for our wide range of custom-built and robust heavy-duty equipment. Our equipment allows us to operate heavy mass armour rock, above and in sea water, and it is maintained by VG′s mechanical engineering at our own workshop.
For further information please contact:

UFFE LARSEN
CEO
Phone number: +45 51 25 12 45
E-mail: UFL@VG-E.DK

Om VG

ERFARING, KOMPETENCER & GOD KVALITET

VG er en erfaren og velfunderet entreprenørvirksomhed med specialkompetencer inden for alle typer anlægsprojekter, hvor vand møder land.

Som vores kunde eller samarbejdspartner er der en række forhold, du kan tage for givet. Vi sætter en ære i, at være yderst omhyggelige i vores arbejde, og vi tager ansvar for hele projektet fra projektering, over projektstyring til udførelsen. Vores evne til at lytte og inddrage vores kunder er en betydelig faktor, som skaber tryghed og sikrer kundetilfredshed.

Vores specialviden er dybt forankret i virksomheden, og vi siger kun ja til projekter, som vi kan stå inde for. Styrken i VG er vores specialiseringsgrad og din garanti for kvalitet i alle led af projektet. Som resultat af mange års erfaring og en innovativ tilgang til vandbygning, positionerer VG sig som en af landets mest erfarne aktører på området.

VG er en fleksibel samarbejdspartner, der imødekommer kundens behov. Med udgangspunkt i et princip om omstillingsparathed, er vi gearet til at imødekomme justeringer i forhold til deadlines, økonomiske rammer og et svingende behov for materiel og mandskab. Ved spørgsmål, ændringsforslag eller behovsjusteringer er vejen til svar kort og ligetil. En flad organisationsstruktur sikrer, at vi opretholder en høj effektivitet.

VG begyndte som selvstændig virksomhed d. 1. januar 2001, men har indtil da været en afdeling i Vejlby Grusleje A/S, der er grundlagt i 1961. Vi beskæftiger 45 kompetente medarbejdere og er et selskab i Aarsleff-koncernen.

  

Læs mere om Aarsleff

PROJEKTERING, MYNDIGHEDS-
BEHANDLING OG PROJEKTSTYRING

Uanset om et projekt varetages af os i totalentreprise, i hovedentreprise eller i fagentreprise, eller det sker i samarbejde i joint venture eller i en partneringaftale, så er det altid en selvfølge for os, at projektet ledes optimalt og med fokus på effektivitet og styret videndeling. Således kan vores kunder trygt og sikkert overlade ansvaret til os, velvidende, at vi vil håndtere projektet, kommunikere og involvere i rette omfang og til ret tid.

VG kan være behjælpelige i hele processen fra myndighedsbehandling til projektering og udførelse. Med udgangspunkt i vores brede netværk, formidler vi gerne egen viden og netværkskontakter.

ISO 9001- OG 14001-certificeret

KVALITET & MILJØ

 

I VG er det grundlæggende, at vores processer og værdier er defineret og anerkendt i alle led af virksomheden. Dette, i kombination med løbende kvalitetskontrol, giver os et ledelsessystem, der sikrer højst mulig kvalitet og effektiv projektstyring. Herudover tjener ledelsessystemet også som et nyttigt styringsinstrument til struktureret evaluering og dermed mulighed for kontinuerligt at korrigere virksomhedens processer og tiltag.

I VG er vi yderst bekendte med konsekvenserne af klimaforandringer, som blandt andet sker som følge af CO2-udledning og miljøbelastning. Vi skal kontinuerligt forbedre os, og det er os magtpåliggende at gøre en indsats for at mindske miljøpåvirkning.

VG er således ISO 9001- og ISO 14001-certificeret:

CERTIFICERING ISO 9001CERTIFICERING ISO 14001

MASKINPARK OG EGET VÆRKSTED

VG er kendt for sin specialiserede og store maskinpark. Flere maskiner er specialbygget til at varetage stenarbejder ved kysten.

Det er vigtigt, at vores kunder kan stole på, at en VG-maskine er en velholdt og velfungerende maskine, da alle vores arbejdsprocesser afhænger af materiellet. Derfor sætter vi en ære i at servicere, vedligeholde og udbygge vores materiel løbende. VG har eget værksted med en erfaren medarbejderstab, som sikrer, at alle maskiner opererer optimalt.

Grundet solid erfaring og en innovativ tilgang til vandbygningsarbejdet består vores maskinpark i dag af yderst hårdfør og velholdt materiel. 

 

Se vores materiel