Thyborøn Havn Etape 3a

HAVNEUDVIDDELSE

På havneudvidelsesprojektet i Thyborøn er der rigtig god fremdrift. Kajvæggen er rammet og en meget stor del af baglandet er fyldt op med bygherrens egen sandmateriale.

Stenbeskyttelsen af det indpumpede sand, skal ved største dybde etableres på 7 meter vand.

 

Thyborøn Havn Etape 3a

HAVNEUDVIDDELSE

Siden starten af august måned har VG og Aarsleff været i gang med modtagelse af bygherrens sandmateriale for havneudvidelsen - Thyborøn Havn Etape 3a.

Denne etape er havnens pt. sydligste, og grænser op til havvindmøllerne ved FMC (tidligere Cheminova).

Snarligt startes der op på stenarbejder for afgrænsning af nyt bagland, spunsramning for ny kaj, og sidenhen ramning af betonpæle for forstærkning af bagland samt betonarbejder på kajvæg.

Et spændende projekt i god koordinering med bygherren – Thyborøn Havn A/S og dennes rådgiver – Rambøll.

 

 

 

Husodde Strand

Gravemaskiner er i fuld gang

I den kommende uge står en ny og forbedret udgave af Husodde Strand klar til sommerens mange badegæster. En ny høfde skal blandt andet give mange meter ekstra strandsand at ligge på.

Læs hele artiklen her: 

https://hsfo.dk/artikel/gravemaskiner-er-i-fuld-gang-husodde-strand-st%C3%A5r-f%C3%A6rdig-i-n%C3%A6ste-uge

 

DIGEFODSSIKRING

RISSKOV

Nedkørselsforhold til stranden og stenstørrelserne for de 70 meter digefodssikring, resulterede i nedskalering i materielstørrelse, ift. vores traditionelle 40-50 ton tunge kystsikringsmateriel.

 

VESTKYSTEN

2021

For Rohde Nielsen A/S, er vi netop startet på dette års sandkampagne ved Vestkysten.
Vores del af opgaven er, at modtage og fordele sandmaterialer, efter de anvisninger der foreligger fra Kystdirektoratet.

 

GL. SKAGEN

KYSTSIKRING

I Gl. Skagen fremstår den etablerede kystsikring, som nyplantede hjælme i afrettet klitsand, afbrudt af nedgange i velplacerede betontrappetrin.
Men der ligger et større stenarbejde bagved, som netop giver den nødvendige funktionalitet ved anstrengelserne.

 

HANSTHOLM HAVN

MULTITERMINAL

På Hanstholm Havns nye Multiterminal, er arbejderne med sikring af det nye bagland i de afsluttende faser.
Bølgeoverskyl der tidligere blev opslugt af vandmasserne i yderbassinnet, bliver nu tæmmet af stenstørrelser op til 22 ton.

 

Skagen havn

ETAPE 3

Med forårets komme, har Aarsleff-VG netop afleveret havneudvidelsen ”Skagen Havn Etape 3”.
Med godt 2.5 mio. m3 uddybningsmateriale fra havnens nye vandarealer, er der etableret 19 hektar nyt bagland, indrammet af 1.000 meter ny kaj og 1.100 meter ny stenkastning.
400 meter moleforlængelse af Sydmolen fra udvidelsen ”Skagen Havn Etape 2” skaber ny indsejling og den nødvendige ro i bassiner og langs kajer.

 

COLD HAWAII INLAND

Thisted

Ved Simos Bakke og Thisted Kystvej i Thisted, er Aarsleff og VG, i færd med etablering af Balkoner og Promenade, kaldet ”Den rekreative forbindelse”.
Arbejderne er en kombination af sten-, ramme- og smedearbejde samt elementmontage.

 

NY VOLVO L220H

Marts 2021

Vi har netop modtaget denne nye Volvo L220H - anno 2021, til erstatning for tilsvarende model anno 2014.

 

 

HANSTHOLM HAVN

2021

På Hanstholm Havns nye Multiterminal, er Aarsleff og VG i de afsluttende faser, med stensikringsarbejderne af det nye bagland.
Overskyl og bølgenedslag fra Vesterhavet, ved den gl. Ydre Vestmole, kunne være en potentiel risiko for det nyetablerede bagland og kræver brudsten, fra Norge, i fraktionen op til 15-22 ton for beskyttelse.

 

LYNÆS

2021

Fra den tidlige start af 2021, har vi ved Lynæs repareret og forlænget to eksisterende bølgebrydere samt sandfodret de bagvedliggende strandarealer.
Projektet er en klar forbedring af området ud for Lynæs Camping og i væsentlighed, en sikring af spildevandsledningen fra Lynæs til Hundested.
Opgaven er udført i tæt samarbejde med vores Bygherre, Halsnæs Forsyning A/S.

 

Artikel fra Nordjyske

Gl. Skagen

Avisen "Nordjyske" har bragt en fin artikel om styning af Højen Klit og hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit i Gl. Skagen.

"Umiddelbart efter nytår sættes der gang i to kæmpe projekter i klitterne ved Gl. Skagen.
Bag projekterne står Kystbeskyttelseslaget for Gl. Skagen, som i løbet af efteråret har modtaget tilladelser til dels styning af Højen Klit og hård skråningsbeskyttelse fra Trane Klit og op forbi vendepladsen på Niels Ottesensvej/Havbakken i Gl. Skagen. - Begge arbejder begynder umiddelbart efter nytår, fortæller lagets formand Svend Erik Kristensen"

Læs artiklen her

 

Julen

2020

Sammen, hver for sig og med samfundssind.

Ord, holdninger og adfærd, der har præget store dele af året, og givetvis vil følge os langt ind i et nyt.

Med håbet om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

(Aftenbillede fra projektet ”Udvidelse af Skagen Havn Etape 3)

 

Ebeltoft

december 2020

Etablering af skråningsbeskyttelsen i Ebeltoft er i rigtig fin fremdrift. Allerede nu står halvdelen af skråningsbeskyttelsen samt 1, af i alt 3 høfder, færdige.

 

Vestkysten

2020

Vi har igen i år modtaget sand langs Vestkysten, for vores gode samarbejdspartner Rohde Nielsen A/S. I denne kampagne er sandfodringen udført ved Agger og Vejlby og er netop afsluttet. Den tilførte sandmængde blev, for begge strækninger, i alt ca. 1,2 mio m3, fordelt på fordelt på samlet ca. 5 km.

 

EBELTOFT

2020

For to grundejere ved Ebeltoft, er VG i gang med at udføre skråningsbeskyttelse op mod matriklerne og reparation af tre tilknyttede høfder.

 

Cold Hawaii Inland.

THISTED KOMMUNE

Langs Thisted Kystvej er VG Entreprenør, sammen med Aarsleff, i færd med at etablere ”Den rekreative forbindelse” for Cold Hawaii Inland.
Opgaven består i hovedtræk af sten-, ramme-, stål og betonarbejder, hvor pæleramning lige nu pågår, og danner fundament for de nye opholds balkoner ud mod vandet.

 

YSTAD HAVN

2020

Siden starten af 2019 har VG sammen med Aarsleff, Rohde Nielsen A/S, Sweco og Ystad Hamn, formet og bygget i havnens yderbassin.
Inden for ganske kort tid, står to nye færgelejer 7 og 8, klar til aflevering og modtagelse af færgeanløb.
Et flot og spændende projekt i det sydsvenske.

 

 

Nordsjælland

skræntfodssikring

VG er tilbage på den sjællandske nordkyst. Billederne viser de igangværende arbejder med skræntfodssikring ved Kystvej i Vejby

 

Skagen Havn

Havneudvidelse

NÅR VAND BLIVER TIL LAND
Længst mod nord forøges det geografiske Danmark
betragteligt.
Skagen Havn står netop i den tredje fase, af deres samlede udvidelsesplan, hvor kajvægge, moler, molehoved og indpumpet uddybningsmateriale, stille og roligt tegner de fremtidige konturer af slutproduktet, der afleveres i 2021.
Aarsleff-VG samt samarbejdspartnerne Sweco og Rohde Nielsen A/S, har siden sommeren 2019 ihærdigt trodset sæsonernes luner og opnået flot og kontinuerlig fremdrift.

 

Molehoveder

til Ystad

Med samme opsætning, som ved sommerens molehoved til det nordvestjyske, er vores søstervirksomhed i Polen - Aarsleff Biz, i fuld fremdrift på konstruktion af molehoveder til vores OC projekt i Ystad. Konstruktionerne er her mere cirkulære og knap så voldsomme, som tidligere - i Ystad er udfordringen akkuratesse omkring konstruktionernes vægt og vanddybden hvor molehovederne søsættes fra prammen.

 

Vincentstien

Nordsjælland

KYSTSIKRING NORDSJÆLLAND
Efter stenarbejderne for skræntfodssikring ved Vincentstien på Nordsjælland er afsluttet, pågår indbygning af 12.000 m3 sandmateriale på stranden foran stenene for sikringen. Arbejderne med sandet påbegyndtes i de tidlige morgentimer i onsdags og forventes afsluttet i de sene nattetimer op til lørdag.

 

FLID

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

VG på messe, arrangeret af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

 

Skagen Havn

Havneudvidelse

Den tørre vandvej i Skagen.
I vores færd med, at bygge de ydre dækværker ved havneudvidelsen i Skagen, er det dumpere der flytter bjerge.

 
 

Skagen - Oktober 2019

Havneudvidelse

FULD TRYK PÅ SKAGEN

Den hurtige opstart i Skagen på stenarbejder, efterfulgt af store mængder indbygningsmaterialer, forstærkning af udløbsledning og etablering af nyt kølevandsindtag gør, at nyt land rejser sig fra Kattegats havbund, som et undersøisk vulkansk udbrud. En stærk og imponerende indsats på ganske kort tid.

 

Vincentstien

Nordsjælland

Efterkommere af den engelske forretningsmand Joseph Vincent og hans danskfødte kone, ejede frem til 1958 ca. 35 ha. af de Nordsjællandske arealer ud mod Kattegat. I dag er dele af området private sommerhusgrunde og dele er fredet, tilhørende Gribskov Kommune. De kuperede moræneaflejringer er navngivet efter forretningsmandens hjemstavn, heraf det klingende Heatherhill Bakker.

VG Entreprenør A/S arbejder i disse uger på kyststrækningen nedenfor Heatherhill Bakker, med sikring af den høje klint ved Vincentstien. Dele af Vincentstien har kapituleret mod de klimaændringer vi oplever i disse år, og desværre eroderet væk. For at undgå yderligere skade på den høje klint, udføres en skræntfodssikring, således klinten opnår modstandsdygtighed overfor de kraftige bølgepåvirkninger. Slutteligt for projektet skal der tilføres sand til stranden, således bølgen tilmed skal vandre længere, før evt. anslag mod klinten

 

KÆMPE HAVNEUDVIDELSE

AFLEVERET TIL TIDEN

Det er altid med glæde og vemod, at vi som entreprenører, afleverer vore projekter til bygherren. Glæde over, at have skabt et fysisk og brugbart produkt og vemod ved, at forlade de mennesker og det sted, der har skabt rammerne for hverdagen gennem længere tid. Rønne Havn er bestemt ingen undtagelse.

I samarbejdet med vores søstervirksomhed Aarsleff, de eksterne partnere i Rohde Nielsen A/S og Sweco er etableringen af 15 ha. nyt havneområde nu afsluttet og afleveret.

TILLYKKE TIL RØNNE HAVN A/S OG TIL BORNHOLM.

 

Ingeniørpraktikant

Asbjørn Koldsø Mortensen

”Da jeg søgte praktikplads, ledte jeg efter en virksomhed, der var sammenfaldende med mine interesser, og samtidigt med et ønske om at afprøve entreprenørbranchen. Derudover skulle praktikperioden give mulighed for at benytte de færdigheder jeg havde fået gennem studiet, og samtidigt lære nyt.

I min praktik hos VG-Entreprenør, er jeg tilkoblet et nyopstartet projekt i Skagen, hvor vi er i tæt samarbejde med Per Aarsleff A/S og Rohde Nielsen A/S. Skagen Havn skal udvides med 1 km kaj og 2,5 km mole. Praktikforløbet i VG giver mig rig mulighed for at prøve kræfter med alle konstruktionsmæssige aspekter i en havneudvidelse.

Samarbejdserfaringer fra Ingeniørhøjskolen har gjort, at jeg på kort tid blev en del af teamet, som blandt andet består af erfarne maskinførere, formænd og entreprise-/projektledere.
Teorien fra skolen medfører, at jeg fra første dag har kunnet snakke og aktiv deltage omkring projektet.

De anvendte it-programmer på projektet ligner meget de programmer der bruges på Ingeniørhøjskolen.

Igennem mit praktikforløb har jeg gradvis fået mere ansvar, og har flere større opgaver jeg står i spidsen for. De forskellige små opgaver, der dukker op gennem projektet, garanterer en alsidig hverdag, hvor der bruges lige så meget tid ude på byggepladsen, som på kontoret.

Et par eksempler på nogle af de opgaver jeg laver, kan nævnes, kvalitetssikringen af den tilførte sandmængde. Denne benyttes til forankring af nye kajvægge og generel opfyldning af det nye bagland. Derudover har jeg tegnet adskillige afgravningsprofiler til forankring, opgravning m.m. De små, men vigtige opgaver kommer løbende og er nødvendige at få løst, for at sikre produktionen forløber som planlagt.

Selve byggepladsen i Skagen er en god plads at være på. Det er rart at være på et projekt, hvor alle folk, trods forskellige uddannelser og erfaringer, arbejder sammen på lige fod, for at opnå det bedste resultat”

 

Glædelig jul

2019

Snarligt forlader vi året, hvor vi har mistet og vundet, tabt og sejret, men sammen løftet i sorg og glæde.

Du og dine ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Uffe Larsen / VG Entreprenør

 

 
 

Skagen Havn

Annonce fra "Havne i udvikling"

Alle gode gange tre på Skagen Havn

Skagen Havn udvider nu med 190.000 m2 nyt landareal og 1.000 meter ny kaj for at styrke fiskeriet og fiskeindustrien. Tredje etape er i fuld gang; og igen samarbejder Aarsleff og VG Entreprenør som et team om havneudvidelsen.

Læs hele annoncen her

 

Hanstholm

Havneudvidelse

Aarsleff og VG Entreprenører lægger ikke skjul på glæden ved at være med på havneudvidelsen i Hanstholm. De to samarbejdspartnere har længe ventet på muligheden for at tage det tunge materiel i brug, som det kræves,
når arbejdspladsen byder på Danmarks vejrmæssigt hårdeste miljø.

"Havne i udvikling" har igen skrevet en fin annonce, denne gang om havneudvidelsen i Hanstholm. 

Læs hele annoncen her

 

Hanstholm havn

før indgangen til efteråret

Sommerens forberedelser for efterårets komme, med de ugunstige vejrsituationer og test af de nye konstruktioner, har skabt gode rammer for det fortsatte kontinuerlige arbejde. Tilbagetrukket fra den direkte front ude i Vesterhavet, kan der fortsat arbejdes i gode produktioner

 

”Vesterhav, Hjertestarter ..."

… selv om Vesterhavet er forfriskende, betagende og i mange tilfælde livsbekræftende, kan den ikke afhjælpe i en evt. akut situation, om verdenen pludselig måtte stå stille.

Derfor har VG Entreprenør A/S tilsluttet sig det gode livsreddende initiativ, og fået installeret en offentlig tilgængelig hjertestarter på Rugmarken 8 i Lemvig.

Hvis ikke du allerede har installeret App’en ”Trygfonden Hjertestart” på din mobiltelefon, er det bestemt ikke for sent.

 

Hanstholm havn

arbejde ved molehovedet

Rendyrket individuel vilje til fælles succes

I Hanstholm har teamet omkring projektet for havneudvidelsen, brugt sommerferien yderst fornuftigt. Således har de nu etableret permanent forbindelse til det molehoved, som blev placeret og omtalt sidst i juni måned. Dermed er en meget stor mængde stenmateriale placeret og endnu en milepæl nået, mens sommervarmen har tilsmilet det ferierende Danmark

 

Hanstholm havn

Molehoved på plads

NÅR ENDERNE MØDES OG TROSSERNE STRAMMES

Efter endt støbning, hos vores søstervirksomhed i Polen – Aarsleff Biz, slæbet til Ålbæk Bugt udfor Frederikshavn for ”float off” (frigørelse af molehoved fra pramdæk) og det videre slæb rundt Skagen med kurs mod Hanstholm, lykkedes det i går, at placere det godt 7.000 ton tunge molehoved med en fantastisk nøjsomhed og præcision.

Lige nu står det nye molehoved i Hanstholm, majestætisk placeret ved indsejlingen til havnen, midlertidigt ballasteret med vand. Inden længe vil den nye Vestmole omslutte dette kolossale bygningsværk og ballasteret med grusmateriale vil den være klar til at modstå efterårets og vinterens vejrligsmæssige udfordringer, der forventeligt kommer rullende ind fra Nordsøen.

 

Hanstholm havn

Molehoved til søs

Molehovedet til Hanstholm Havns udvidelse, har forladt kajen hos Aarsleff Biz i Swinoujscie. Den røde løber er rullet ud 14 meter under havoverfladen i Hanstholm, klar til at modtage året hovednavn

 

Rønne Havn

Havneudvidelse

Forløsningens time i Rønne
Jomfruanløb af Krydstogtsskibet Braemar på den nye Kaj 34

 

Rønne Havn

Havneudvidelse

Rønne Havn

Udvidelsen af Rønne Havn har virkelig taget synlig form hen over forårsmånederne.
Der monteres elementer, -lysmaster, -fendere og -pullerter. Der pumpes sand, støbes beton, trækkes ledninger, afrettes belægning, og meget meget mere.

Projektets mange løse tråde samles og havnen gøres anvendelig.

 

Tisvilde

drone billeder

Arbejdet afsluttet på 220 meter skræntfodssikring i Tisvilde

 

Hanstholm havn

Bemærkelsesværdig KÆMPE konstruktion

Et helt utroligt spændende projekt i projektet.

En af vore søstre i Aarsleff koncernen – Aarsleff Biz i Polen, er i fuld gang med at konstruere en af Danmarks største, enkeltstående betonkonstruktioner til brug for en havneudvidelse.

Konstruktionen er i længde, bredde og højde 40 x 20 x 16 meter – alene arealet er sammenligneligt med en håndboldbane og vægten udgør 7.500 ton. Konstruktion skal placeres som det vertikale molehoved, ved den nye Vestmole på vores fælles projekt i Hanstholm.

Flot, godt og imponerende arbejde af vore polske kollegaer.

 

Tisvilde

Kystsikring

Tisvilde

VG Entreprenør A/S er igen på Nordsjælland, for at udføre det solide kvalitetsarbejde, der er nødvendigt for kystsikring, som værn mod klimaforandringerne.

Disse billeder viser vores opstart i Tisvilde.

 

Etablering af to nye færgelejer i Ystad Hamn

Sverige

Verdens Ende

Lidt Sydvest for "Pieren Til Verdens Ende" i den sydsvenske by Ystad, er VG Entreprenør og Aarsleff i en spæd opstart på etablering af to nye færgelejer i Ystad Hamn.

Projektet forløber over de næste 24 måneder, hvor der blandt andet skal:...
- håndteres 1 mio. m3 uddybningsmaterialer,
- bygges 2,5 km mole,
- placeres tre vertikale molehoveder,
- etableres 700 meter spunsvæg,
- støbes 4.000 m3 beton,
- funderes for- og installeres færgeramper,
- udføres 10 ha belægning for opmarchbaner,
- betalingsanlæg og alle andre nødvendige installationer.

Igen et spændende projekt, hvor vi i koncernregi, sammen skaber infrastruktur i vandkanten

 

Esbjerg Strand

Dronebillede

Et flot billede er ved at tegne sig i forbindelse med arbejderne på Esbjerg Strand – Rette linjer, bløde kurver, jævne flader, store mængder – mange færdigheder nyttiggøres i forskellige discipliner.

 
 

Ystad Havn

Etablering af nye færgelejer

Aarsleff, VG Entreprenør, Rohde Nielsen og Sweco skal etablere de nye færgelejer, 7 og 8 i Ystad Havn.

Opgaven er en totalentreprise, med kontraktindgåelse mellem Ystad Kommune/Ystad Havn og Per Aarsleff A/S.

Opgaven udføres af koncernens mange specialenheder/forretninger/virksomheder, i samarbejde med Rohde Nielsen A/S og Sweco A/S.

Arbejdet i Ystad påbegyndes lige efter nytår og løber frem til efteråret 2020. Kontrakten har en værdi på cirka 660 millioner danske kroner.

Læs en artikel fra Ystad Allehanda avis, skrevet d. 12/12-18 her

 

Årets FLID messe 2018

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

 

 

VG er på toppen

TV2NORD

En million trillebørfulde sand bliver pumpet op på stranden syd for Grenen.

Sikringen af tre kyststrækninger syd for Grenen i Skagen er begyndt. Der bliver pumpet, hvad der svarer til en million trillebørfulde sand ind på stranden. Sandfodringen skal aflaste bølgebryderne langs kysten, så havet kan holdes i skak.


Læs artiklen og se udsendelsen fra tv2nord her

 

 

Glædelig jul

 

Hanstholm havn

Oktober 2018

Flotte efterårsbilleder fra havneudvidelsen i Hanstholm, hvor Nordmolen færdiglukkes og Østmolen er i god hast frem mod tilslutning mod Nordmolen. Vestmolen vinterlukkes og overvintrer med 200 meter ude i Vesterhavet.

 

Entrepriseleder

til vandbygningsarbejder

VG søger en entrepriseleder til vandbygningsarbejder.

 

Vil du gøre en forskel? Motiveres du af en varieret hverdag med fagligt udfordrende projekter,

der giver mening? Har du lyst til at skabe resultater ved selvstændigt at styre dine egne entrepriser?

Er du god til at skabe relationer på tværs af faglighed og organisatorisk niveau?

 

læs hele stillingsopslaget her

 

 

Æ Hawn

Medvind og Bølgegang i Hanstholm

Hen over sommeren har vi på byggepladsen flere gange haft besøg af TV MIDTVEST, som har lavet en tv-serie i foreløbig tre afsnit af en halv time hver, der skildrer Hanstholm Havns historie, betydningen for lokalsamfundet samt havnens udvikling.

I sidstnævnte sammenhæng er Aarsleff / VG i forbindelse med de igangværende udvidelsesarbejder flot repræsenteret undervejs i de tre afsnit, som du kan se eller gense herunder:

 

Se 1. afsnit her

Se 2. afsnit her

Se 3. afsnit her

 

Oven på den vejrmæssigt nærmest ideelle sommer til arbejderne på havneudvidelsen, har vi for tiden travlt med at klargøre byggepladsen til efteråret og vinterens vind- og vejrforhold på en af landets mest udfordrende områder at udføre vandbygningsarbejder.

 

FLID & FAKTA

Esbjerg Strand

Artikel fra Fagbladet FLID & FAKTA, udgivet af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) om Esbjerg Strand

Læs artiklen her

 

 

Rønne Havn

20. september

I dag, den 20. september, har projektet i Rønne modtaget de sidste stenmaterialer ad søvejen og ind over vore interimskajer. Den sidste rest på 920 ton af dæksten i fraktionen 5-9 ton, er netop ved at blive losset fra pram. Dermed er der alene ad søvejen, håndteret ca. 325.000 ton molemateriale over de sidste 9 måneder.

 

Esbjerg Strand

September 2018

VG og Aarsleff er fortsat i god gænge med projektet Esbjerg Strand. Billederne viser den omfangsrige udvidelsen og hvor meget, der er sket siden projektstart i 2017. Et utroligt spændende projekt, med mange forskellige discipliner indenfor anlægsarbejdet.

I indeværende uge starter monteringen af sluseporte, som nok kan anses for, at være en lidt unik opgave i Danmark

 

 

 

Rønne Havn

September 2018

Det går hurtigt i Rønne med etablering af nyt bagland, hvilket betyder, at vi nu er klar til forankring af Rønnes nye Kaj 34 og snart herefter også Kaj 33.

 

 

"Når vand møder land tager de store over"

Fagbladet "Effekt" - efterår 2018

Læs hele artiklen her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønne Havn

Udvidelse

Molen lukkes i Rønne og nyt bagland er under opbygning

 

 

Rønne Havn

Etape I

Udvidelse af Rønne Havn Etape 1

 

Bornholm

August 2018

De 15 ha. forøgelse af Bornholms størrelse, ifm. udvidelsen af Rønne Havn, tager synlig form i disse uger. Stenmolen, har efter sine godt 1 km - og 540.000 ton granit - nået projektets nye vertikale molehoved, hermed er stenarbejderne i færd med tilbagetrækning, hvor moletoppen afsluttes 5 meter over daglig vande.

Den store CAT 6015B gravemaskine på 210 ton, har afsluttet sin opgave i Rønne og er allerede på vej til Hanstholm, hvor den skal håndtere materialer af samme vægt og størrelse og på samme vanddybde, som i Rønne. I Rønne erstattes nævnte maskine med VG's Hitachi 870 på 155 ton.

Rammearbejderne ifm. etablering af de nye kajer, er så fremskreden, at konturerne for de fremtidige grænser mellem vand og land, hhv. det nye havnebassin og de nye baglandsarealer er blevet synlige. Denne afgrænsning mellem land og vand, betyder at projektet allerede nu modtager materialer for det nye bagland, og konturer bliver således håndgribelige tegn på erhvervelse af nyt land for bornholmerne i løbet af et par måneder.

 

 

Hanstholm havn

August 2018

Gode sommermåneder, effektiv produktion på pladsen og i stenbruddene, sikrer stabil fremdrift på både nord-, øst- og vestmolerne i Hanstholm

 

 

 

Sommer

2018

 

Nyt GPS udstyr

iXE3D Dredging

Nyt GPS udstyr

VG Entreprenør har i forbindelse med købet af den nye Hitachi ZX890LCH-6, fået monteret det nyeste GPS system fra Leica.

Systemet hedder iXE3D Dredging og er med de nye MSS420 dredging sensorer. VG Entreprenør A/S er de første i Danmark med dette helt nye system.

Udover installeringen på vores nye Hitachi ZX890LCH-6, har vi deltaget i Leicas test af udstyret på vores Hitachi ZX470LC-5B, hvormed to af vore maskiner har monteret dette nye system.

Hos VG Entreprenør A/S forsøger vi kontinuerligt, at følge med denne hastige udvikling, således vi sikre de stillede krav, med stor driftssikkerhed.

Alle vores gravemaskiner er monteret med Leica GPS udstyr.

 

 

Ny maskine

Hitachi ZX890LCR-6

VG har igen investeret i en ny maskine - en Hitachi ZX890LCR-6

Arbejdsvægt ca. 100 ton
Rækkevidde ca. 22 meter

 

 

Hanstholm

Maj 2018

Flot vejr og god aktivitet på alle fronter i Hanstholm.

 

Esbjerg Strand

Maj, 2018

De mange processer indenfor Vandbygning, Fundering, Beton, Jord- og Stenarbejder danner efterhånden en flot helhed på projektet Esbjerg Strand.

 

 

Rønne Havn

Udvidelse

Rønne-projektet i flot forårsvejr og flad Østersø


• 4 hektar bagland af projektets samlede 15 hektar er skabt,
• en syvendedel af den samlede uddybning er udført,
• 2/3 af den samlede molestrækning på knap 1,1 km er etableret,
• de første ton stål af samlet 4.000 for ny kajvæg er modtaget

 

 

 

Hanstholm

Forberedelser

Vinter- og forårsmåneder med forholdsvis stabil østenvind i Hanstholm, giver resultat i forberedelserne for den optimale start på de nye ydre dækværker.
Anlægskaj, lagerplads og kørevej for Ny Vestmole, etableret i eksisterende yderhavn, i tæt nærhed af eksisterende Vestmole.
Kørevej for Ny Øst- og Nordmole er etableret på eksisterende østlige Caissonmole og anløbskaj opad samme.

 

 

Nu begynder havnen i Hanstholm at tage form

Udvidelse ha havn

Entreprenørmaskinerne er det synlige bevis på, at en havnedrøm er ved at gå i opfyldelse i Hanstholm. Efter mange års kamp er havneudvidelsen for alvor i gang.

Læs hele artiklen og se filmen her

 

Rønne Havn

Udvidelse

VG maskinførere har en god indsigt og flot udsigt – ved vore arbejder ved vandet

 

 

 

Rønne Havn

Udvidelse

Synlig fremdrift på projektet med udvidelsen af Rønne Havn. Fantastisk indsats på pladsen, med håndtering af mange mængder over kort tid.

 

Fremtidens feriehus

Kyst og klima

Klimaet er under forandring. Det er mange af os bevidste om. Nye ord som skybrud, monsterregn og stormflod møder vores hverdag, og naturen lægger pres på vores huse og haver. VG Entreprenør A/S arbejder ved kysterne, hvor vi med specialviden, gravemaskiner og granitsten øger sikkerheden ved at bo ved de danske kyster.

Læs artikel om Kystsikring og VG i Magasinet "Fremtidens Feriehus, KYST og KLIMA" her

 

Nordnorge

Værøy

Tilbage i 2016 arbejdede VG for Aarsleff på moleprojektet på Værøy i Nordnorge - billedet viser omfang af molehovedet ift. VG's 155 ton tunge gravemaskine

 

2 nye dumpere

VG Entreprenør har investeret i 2 nye Volvo A40G dumpere.

 
 

Esbjerg Strand

Dronebillede

Et flot billede er ved at tegne sig i forbindelse med arbejderne på Esbjerg Strand – Rette linjer, bløde kurver, jævne flader, store mængder – mange færdigheder nyttiggøres i forskellige discipliner.

 
 

Projekt Esbjerg strand

Godt i gang

Siden juli måned har vi været i gang med at udføre projekt Esbjerg strand.

Vi har bygget 860 meter af den nordlige dæmning, op til kote +4. Vi er i gang med at færdiggøre den sydlige mole. Spundsen er monteret i den sydlige mole, langs havnetorvet og ved slusen. Herudover er spunsen monteret i den nye havneø, langs Esbjerg Brygge.

Vi er godt i gang med at bygge de sidste 100 meter af nordmolen og opgrave det sidste, i den nye inderhavn.

Foto: Anders Bjerring / GraphicVision.

 

 

Havnemesse

Fredericia 2017

VG 's deltagelse på årets Havnemesse i Fredericia

 

Thyborøn kanal

Thyborøn kanal

Genopbygning af høfde VII. Forbrug: Ca 8000 ton sten i forskellige størrelser, op til 6 ton/ stk

 

Rønne Havn

Udvidelse

Over de næste 1½ år placeres der 500.000 ton brudsten ud for Rønne Havn, der tilsammen vil danne de ydre rammer, for 1. etape af havneudvidelsen. Tirsdag morgen, midt i november, er de første ton placeret i Østersøen.

 

Udvidelse af Hanstholm Havn

Pressemeddelelse

Læs hele pressemeddelelsen her

Udvidelse af Rønne Havn

Pressemeddelelse

Læs hele pressemeddelelsen her

Esbjerg Strand

Projektet er godt i gang

Esbjerg Strand

Etableringen af forbelastning med sand for den nye Havnøs yderbegrænsning er næsten afsluttet, således kan vores underentreprenør påbegynde indpumpning af sand for den resterende del af øen.

Nordmolen, som se bagerst på billedet, er udført så tilstrækkeligt at projektområdet beskyttet mod efterårs stormene. Dæmningen udføres til færdig højde på et senere tidspunkt

VG Entreprenør har vundet 2 opgaver for Kystdirektoratet

Høfderenovering

Det drejer sig om høfderenovering på vestkysten fra Fjaltring til Agger, samt i Thyborøn kanal.
Til de 2 opgaver skal der bruges samlet 10000 ton granitblokke fra 1 til 12 ton pr. stk.
På billederne ses maskinerne tømme den første pram ud af 4 for granit, og indbygning i høfde K ved Trans.

Etablering af stenrev

Livø

Marts 2017

VG Entreprenør er i gang med at etablere nyt stenrev nordvest for Livø. Projektet startede primo marts og forventes færdigt ultimo marts. Projektet består af 1400 m3 marksten som hentes ved Nykøbing og Løgstør. Herudover skal der leveres og udlægges 14250 ton brudsten fra Norge. Brudstenene leveres med coaster som losser over på flåde hvorfra stenene indbygges.

Læs mere om projektet via dette link: http://www.stenrev.dk/

 

 

Sandfodring

Vestkysten - 2017

Vi er nu startet med årets sandfodring på Vestkysten.
Der skal fodres med 990.000 m3 sand på en 4200 m. lang strækning ved Vejlby.
Sandet pumpes ind fra skibet i baggrunden i en ca. 1000 m. lang rørledning.
Bygherre er Kystdirektoratet, hovedentreprenør er Rohde Nielsen A/S og underentreprenør er VG Entreprenør A/S

 

2 nye gravemaskiner

Volvo EC380EL

VG Entreprenør køber 2 nye gravemaskiner - VOLVO EC380EL

I starten af februar måned har VG fået leveret 2 nye gravemaskiner fra Volvo. Maskinerne har de nødvendige, robuste og forstærkede konstruktioner, der gør dem egnede til kystsikringsopgaver.

 

Esbjerg Havn

Udvidelse af landareal - østhavnen

For Esbjerg havn har vi modtaget 272000 m3 sand fra sandpumper som er fordelt, afrettet samt komprimeret.

Efterfølgende har vi fået leveret ca. 60000 ton norsk stabilgrus som fordeles og dækker ca. 80000 m2.

Projektet startede ultimo oktober og forventes afsluttet primo januar.

 

  

 

 

 

 

 

HH Ferries - Helsingør

Etape II

Aarsleff-VG JV. er nu i gang med Etape II vedr. sikring af bagarealer ved HH Ferries i Helsingør.

Projektet er en naturlig forlængelse af den netop afsluttede 327 meter lange stenskråningsbeskyttelse foran gl. spunsindfatning på strækningen før billetteringen.

Etape II består af yderligere 385 meter stenskråning, frem til færgeterminalens første rampeportal fra syd.

Denne strækning har større vanddybder og skråningen etableres op ad eksisterende bølgefælde/stenkiste.

Bølgefælden og det overliggende fortov sikres med udstøbte rør, placeret direkte foran eksisterende spunsrørsprofiler og med ny nedvibreret spunsvæg ved fortovets bagkant.

I disse etableringsfaser skal der samtidig forlænges 4 udløb ud gennem ny stenskråning.

 

Projektet har en varighed frem til maj 2017.

 

 

 

Gazelle 2016

Stort tillykke til alle medarbejdere hos VG og en endnu større tak for den fantastiske indsats.

 

 

Nyt logo - Ny hjemmeside

VG har i det forløbne år iværksat flere projekter, der i den udviklende fase, efterhånden er ved at nå eller allerede har nået deres afslutninger. Heraf vil to markante projekter give øjeblikkelig visuel respons for alle der er i berøring med VG.

Nyt Logo og Ny Hjemmeside

Flotte og gennemarbejdede resultater, der er muliggjort ved den gode fælles hjælp og indsats, der er så grundlæggende hos VG, og vores daglige virke og selvfølgelig det gode samarbejde med vore Aarsleff-søstre.

Brug vores nye flotte hjemmeside og se hvem VG er, hvad vi står for og hvad vi kan.

 

 

 

Kvalitet og miljø certifikat

ISO 9001 og ISO 14001

I juli 2016 opnåede VG endnu et resultat af de iværksatte projekter. Således blev VG Kvalitet- og Miljø certificeret (ISO 9001 og ISO 14001).

Hos VG har det altid været grundlæggende, at vores processer og værdier er defineret og anerkendt i alle led af virksomheden.

Certificeringen, dennes struktur og kombinationen med de kontinuerlige kvalitets- og miljøkontrol, giver os et ledelsessystem, der sikrer højst mulig kvalitet og effektiv projektstyring samt målrettede indsatser for at mindske vore påvirkninger af miljøet

 

Certificering ISO 14001       Certificering ISO 9001 

 

Frederikshavn havn

VG Entreprenør og Per Aarselff har nu været igang med havne udvidelsen i Frederikshavn i fire måneder.

På de fire måneder er der blevet bygget ca. 1.200 meter nordmole op til +1m.

I det nordlige molehoved er alle rør placeret og vi er stort set færdige med at sætte udfyldningsjern.

I den sydlige mole er der bygget ca. 400 meter op til -3 og i molehovedet er alle rør og udfyldningsjern er sat.

Det sydlige molehoved er ved at blive fyldt op med sand og der er placeret 170 meter rør til den nye 600 meter maj.

Læs mere om havneudvidelsen på www.frederikshavnhavn.dk

Der er lavet en animationsvidoe af projektet som kan ses via dette link HER.

Man kan også følge projektet på FB på siden: Port af Frederikshavn.

 

VG Modtager Sand på Vestkysten

VG har i den sidste måned modtaget og håndteret sand på Vestkysten.

I Vejlby blev der modtaget 585.000 m3 sand fra Rohde Nielsens sandpumper Njord R.
De 585.000 m3 blev fordelt på en 3.900 meter strækning.

 

 

 

Dokbassin Thyborøn Havn

VG har i Joint Venture med Per Aarsleff etableret det nye dokbassin på Thyborøn Havn.

På Projektet har vi opgravet 265.000 m3 materiale bestående af bla. sand og ler.

Materialet er gravet op tørt fra kote +2,00 til kote -4,50 og sandsuget fra kote -4,50 til kote -7,60 og slutteligt gravet med Backhoe Dredger til kote -12,00 m

Materialet er deponeret i baglandet på Thyborøn Havns arealer.

Siderne af udgravningen er sikret med 6.500 m3 sten i form af skråningsbeskyttelse, hvor de dybest liggende er udlagt i kote -10,00.

Der er blevet rammet 2 stk. duc d'alber med et areal på 12x12 meter, som dokken kan ligger forankret i.

Som færdiggørelse af projektet er der etableret adgangspier og bagland til dokken med belægningssten.

Der er sat lysmaster, trukket rør til gråt og blåt vand. Der er omlagt ludledning tilhørende Cheminova A/S på Rønland.

 

 

 

Frederikshavn havn

opstart

I forbindelse med udvidelsen af Frederikshavn Havn udfører VG Entreprenør i et Joint Venture med Per Aarsleff to nye stenmoler. Projektet udføres i totalentreprise og har en byggeperiode fra primo marts 2016 til ultimo april 2018. Projektet består af ca. 3 km stenmole, som opbygges på vanddybder fra -1,5 meter til -9,5 meter.

Byggepladsen er etableret og adgangsvejen ud til den midlertidige arbejdskaj er stort set færdig.

Adgangsvejen er opbygget af uddybningsmaterialer, som er pumpet ind på rør og sikret med sten på begge sider.

 

Køge Jorddepot

Syd og nordmolen

Sydmolen

I forbindelse med udvidelse af Køge Havns sydmole, arbejder VG med tilbagetrækning af de godt 800 meter kronetop.

Kronetoppen afsluttes med 2-6 tons dæksten placeret op af 1,5 meter bredde høfdeblokke.

Høfdeblokke skaber fremtidig publikumsafgang, fra land og ud til molehovedet ved den nyetablerede indsejling til Køge Havn.

Udførelsen kræver erfarne og tålmodige maskinførerer når de store 2-6 tons dæksten placeres op af høfdebolkkene.

Arbejdet skrider planmæssigt og forventes afleveret til aftalt tid.

Nordmolen

Udbygning af ny Nordmole skrider planmæssigt frem. Midt april var der forbindelse til spundsvæggen og tilbagetrækningen pågår med lukning af moletoppe

 

 

 

 

 

HH Ferries - Helsingør

Etape I

VG Entreprenør og Aarsleff har nu været igang med sikring af eksisterende spunsvæg ved HH Ferries i Helsingør siden medio oktober 2015.

Arbejdet skrider godt frem og 2/3 af beton væggen er støbt og 1/3 af stenskråningen er bygget.

 

Fakse Ladeplads

VG Entreprenør og Aarsleff har siden medio oktober 2015 været i gang med reparation og fornyelse af betonmur og kystsikring.
Alle ny betonelementer er installeret og 2/3 af stenskråningen er færdig. Hele anlægsarbejdet skal være færdigt medio februar 2016.