Kerteminde Marina

Udvidelse af Kerteminde Marina

Projektets hovedformål var, at skabe flere bådspladser i Marinaen og sikre mod de presserende klimaforandringer, især ift. bølgepåvirkning. I denne proces skulle den gamle ydermole fjernes sideløbende med etablering af den nye ydermole. Herved opstod i en kort periode, en forholdsvis åben Marina mod Øst. I denne periode var Marinaen meget eksponeret og ekstra afhængeligt af vejrforholdene, hvorfor der blev arbejdet i døgndrift for minnimering af risikoen for bølgeuro i Marinaen.

Projektet havde opstart i juni 2022, med uddybning af 6000m3 sand i Marinaen. Det opgravede sand skulle indbygges i det sydøstligste hjørne af Marinaen, hvorved der blev skabt 2.200 m2 nyt bagland. Derefter begyndte opgravningen af den eksisterende østre dækmole, som blev sorteret og genindbygget i den nye 500 meter lange ydermole i samme arbejdsgang. I takt med at ny ydermole blev etableret, påbegyndte ramningen af greenheart pæle for den nye azobe bro. Denne blev etableret på bagsiden af ny ydermole. I den forbindelse er der ligeledes nedbrudt 300 lbm. eksisterende bådebro i Marinaen. På det nye molehoved er der etableret et stort betonfundament til et nyt molefyr/varetegn. På den nye mole, er der anlagt en 3 meter bred asfalteret kørevej med betonkantsten som afgrænsning.
Alle nye stenmaterialer er leveret fra Sydnorge med coaster til Lindø Havn og derefter på lastbiler til Kerteminde.

Projektet er forløbet rigtigt fint, i en god dialog og i et rigtigt fint samarbejde mellem Bygherre, Rådgiver og Entreprenøren. Mange udfordringer er herved blevetløst inden de reelt er blevet til et problem.

FAKTA

  • Opgravning og genindbygning af genbrugssten: 18.000 ton
  • Opgravning og indbygning af sand fra havnebassin: 6000 m3
  • Filtersten - 18.000 ton (0,1-200 kg)
  • Kernemateriale – 9.500 ton (32-180mm)
  • Dæksten - 11.000 ton (1-3 ton)
  • Greenheartpæle: 400 stk.
  • Azobé bro: 1300 m2

Bygherre
Kerteminde Kommune

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartnere
Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver / Arkitekt
Sweco A/S

Anlægsperiode
Juni 2022 - Juni 2023

Kontraktsum
28 mio. kr.