Køge Kyst

Søndre Havn Kystbeskyttelse

Sand og sten blev leveret på havnen i Køge, og kørt på lastbiler til pladsen, vi benyttede en gummihjulslæsser på havnen og en tilsvarende på pladsen, samt den helt nye 490 Hitachi.

Projektet bestod af en kystsikring i form af en ca 80 m lang snoet stensætning som bestod af filterdug, filtersten 5-40 kg og dæksten på 1-3 ton. Herefter skulle der fyldes op med sand i området bag stensætningen i et skrånenede tærren i op til 2 meterslagtykkelse. På opfyldningsområdet skulle der etableres 10 stenøer i forskellig form og udtryk.
Senere blev her sået græs og plantet tilsvarende staudegræs-øer.

På et stort område af stranden blev der udført strandfodring af en forud defineret mængde sand.

Projektet forløb fint og i en god og åben dialog med bygherre og rådgiver, hvor der både før og under projektforløbet er fundet gode konstruktive løsninger på udfordrende opgaver.

FAKTA

  • 3.240 ton sten
  • 6.400 m3 sand

Bygherre
Køge Kyst I/S

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartnere
Aarsleff A/S

Aftaleform
Totalentreprise

Rådgiver / Arkitekt
Rambøll

Anlægsperiode
April 2023 - Juni 2023

Kontraktsum
6,1 mio. kr.