Thyborøn Havn

Udvidelse af Thyborøn Havn - Etape 3

Projektet består i sin helhed i udførelse af 550 meter ny stenkastning, 220 meter ny kaj samt opfyldning af 17 ha. nyt bagland.

Ved projektstart i September 2021, modtog vi mange m3 friktionsmateriale som skulle udgøre basis i det nye bagland. Materialerne blev hentet med sandsuger i indsejlingen i Thyborøn Kanal, og via rørledning pumpet i land.

I Oktober startede frembygningen af de 2 x 255 meter stenkastning, som skulle udgøre kystsikringen på begge sider af den nye Limfjordskaj 3.
Stenkastningen består af en ral-kerne (rå-grus fra Nordsøen) som efterfølgende er sikret med to lag brudsten.
Arbejderne foregik på vanddybder fra -1 til -5,5 meter.

Sideløbende med stenarbejderne, etableredes en 220 meter lang spunskajvæg og afslutningsvis blev der udlagt Norsk stabiltgrus på det 8000 m2 store kajareal.

Projektet forløb fint med et rigtigt fint samarbejde mellem både Bygherre, Rådgiver og Entreprenør.
Således har udfordringer kunnet løses inden de reelt blev til et problem

FAKTA

  • Kernemateriale – 50.000 ton (Sø-ral)
  • Filtersten - 5700 ton (32-150 mm)
  • Dæksten - 8000 ton (60-300 kg)
  • Indpumpet sand – 650.000 m3

Bygherre
Thyborøn Havn

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartnere
Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
September 2022 - Marts 2023

Kontraktsum
35 mio. kr.