VORDINGBORG (KLINTEVÆNGET)

KYSTSIKRING

Arbejdet blev udført fra strandsiden. Sten blev leveret på nærliggende P-plads. For transport af materialer over græsarealet og ned til stranden, blev der udlagt køreplader.

Projektet bestod af kystsikring ved alm. skråningsbeskyttelse. Skråningen blev afrettet ifølge design. Filtersten og dæksten indbygget på udlagt fiberdug.

I nordenden blev der anlagt en stentrappe af udvalgte dæksten med god trædeflade.

Strandarealets øverste 10 cm bestod af sandmateriale. Umiddelbart herunder bestod aflejringerne af ler. Grundet denne ler og en voldsom mængde regn i udførelsesmånederne, december og januar, opstod der forholdsvis store problemer med transport på stranden. For at kompensere for de bløde aflejringer, gjorde vi brug af dumper på bælter.

FAKTA

  • Afretning af eksisterende skrænt
  • 550 m3 filtersten str. 75-200 mm
  • 950 m3 dæksten str. 450–1500 kg
  • Indbygning af fiberdug

Bygherre
Vordingborg kommune

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
Nov 22 / jan 23

Kontraktsum
1,2 mio. kr.