MOU BRO

ETABLERING AF TO NYE MOLEHOVEDER

Funderings- og stenarbejder blev udført fra land. Aptering af molehovedspunsene blev udført med et mindre flåde setup.

Der er etableret to nye molehoveder i spunsprofiler, da de gamle molehoveder bestående af træpæle, var generelt i dårlig forfatning, med risiko for, at vælt ud i indsejlingen til havnen.

De gamle træpæle samt en del kampesten blev fjernet og nye spunsprofiler nedrammet i havbunden. De nye spunsvægge er solidt forankret ind i eksisterende dækmoler og ligeledes monteret med nyt fendertømmer ogtophammer.

I forbindelse med stenarbejderne i og omkring de nye molehovder, er der ved den nordlige dækmole placeret 45 lbm. granitblokke, for at minimere de sandsynlige overskyl i havnebassinet ved storm/højvande.

Fra bygherres side var det ønsket at indsejlingen skulle være 1,5m bredere. Herved skulle det nye molehoved mod nord trækkes lidt tilbage i den eksisterende mole. Dette gav lidt udfordringer ved placering af de nye spunsprofiler, hvorfor en mindrejustering af den planlagte placering var nødvendig.

Primært var det vejrforholdene der gav udfordringer, da vi i en periode havde kraftig østlig vind, som påvirkede ramning af spunsprofilerne. Projektet blev udført i god dialog med bygherren og afsluttet indenfor den
afsatte tidsramme.

FAKTA

  • 2 x 12 lbm. spuns i nye molehoveder.
  • 700 ton filter- og dækstensmaterialer
  • 45 lb. Beton blokke som moleforhøjelse

Bygherre
Sejlklubben Mou Bro og Aalborg Kommune

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartnere
Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
Sep / dec 2022

Kontraktsum
0,7 mio. kr.