HUSODDE

ETABLERING OG REP. AF HØFDER

Pladsforhold for projektet var meget trange og samtidig var der mange brugere af stranden. Derfor var der særlig opmærksomhed på afskærmning og sikkerhed i forbindelse med udførelsen.

Projektet indeholder hhv. reparation og opførelse af to høfder. Forlængelse af en eksisterende høfde, samt etablering af en ny.

I den nye høfde er der indbygget høfdeblokke, således det muliggør for besøgende, at gå ud på toppen af høfden.

Der er som afslutning udlagt sand på projektområdets strand.

Ved arbejde på og ved vandet kan der være vejrmæssige udfordringer. Projektet forløb fornuftigt og blev afleveret indenfor den aftalte tidsramme.

FAKTA

  • 545 tons stenmaerialer
  • 860 m3 sand
  • 42 stk høfdeblokke i beton

Bygherre
Horsens Kommune

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
Maj / juni 2021

Kontraktsum
1 mio. kr.