THORSMINDE

ETABLERING AF UDLØBSLEDNING OG VANDINDTAG

I forbindelse med etablering af indtag og udløb, har vi fjernet en stor kile af eksisterende klit for gennemføring af ledningerne. Dette krævede ekstra opmærksomhed på vejrforholdenen samt en god og hurtig udførelsesproces, fra gennemgravning til retableringstidspunktet af klitten.

Der er nedgravet vandindtagsledninger på langs med stranden, hvilket ligeledes har krævet god planlægning i forhold til vejrforholdene.

Projektet omfatter etablering af 144 meter ny Ø400 mm PE udløbsledning, og 1008 meter ny Ø160 mm PE vandindtagsledning.

For at opnå forbindelse fra nyt fiskeopdrætsområde i baglandet og hhv. vandindtag på strandplateauet, og udløb til havet, har vi gennemgravetden eksisterende klit.

På Ø400 mm udløbsledningen er der monteret ballastklodser, og for ballasteringen af Ø160 mm vandindtagsledningerne, er der udlagt betonplader.

På stranden er der etableret 10 filterboringer, som er tilsluttet vandindtagsledningerne. Efter retablering af klitten er der afslutningsvis plantet hjælme.

Projektet forløb dog fornuftigt og vi blev færdige inden for den planlagte tidsramme.

FAKTA

  • 144 meter PE Ø400 udløbsledning
  • 1008 meter PE Ø160 ledning til vandindtag
  • 24 sæt ballastklodser
  • 50 stk. betonplader
  • 800m2 beplantning af hjælme

Bygherre
Thorsminde Seafood ApS

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
Juli / august 2021

Kontraktsum
1,7 mio. kr.