THORSMINDE HAVN

RENOVERINGSARBEJDER

Støbning og udlægning er stenmaterialer er udført foran slusen i Thorsminde. Der har derfor været en tæt dialog med slusevagten i udførelsesfasen. Dele af betonstøbningerne er udført under vand. Stenmaterialer er udlagt fra flåde.

Projektet omfatter renovering af tre områder i Thorsminde Havn. Der er betonforstøbt på eksisterende spunsvæg på vestpieren. På den nordvestlige betonkegle er der støbt et nyt lag beton på keglens overflade.

Herudover er der suppleret med nye granit sten på skråningen foran slusen, for at bremse den pågående erosion.

Den eksisterende betonbundplade er genoprettet og støbt med ny beton i den yderste del, ud mod de nye sikringssten.

Stenmaterialer er leveret med coaster til indsejlingen ved Thorsminde Havn. Her er stenene losset på arbejdsflåde, hvorefter materialerne er indbygget direkte i anvist profil. Flåden blev ligeledes anvendt til efterstøbning af betonbundpladen i tæt samarbejde med et dykkerhold.

Når der arbejdes på vandet,kan der ofte være vejrmæssige udfordringer. Projektet forløb fint og i god dialog med både slusevagten og havnen. Projektet blev færdiggjort indenfor den planlagte tidsramme.

FAKTA

  • 6000 ton granit sten
  • 190 m3 beton

Bygherre
Kystdirektoratet

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver / Arkitekt
WSP A/S

Anlægsperiode
Mar / okt 2020

Kontraktsum
5,3 mio. kr.