ÅRØ

FORLÆNGELSE AF HØFDE

Materialer og materiel sejlet til området med pram og slæbebåd.

Projektet er en forlængelse af eksisterende høfde ved indsejlingen til Årø Havn, med det formål, at bremse tilstrømningen af sandmaterialer til sejlrenden for færgefart.

Stenmaterialerne blev leveret med lastbil på kajen i Årøsund Havn, hvorfra de blev lastet på pram og sejlet til indbygningsområdet med slæbebåd. Efter alle materialer var leveret på Årø, forlængede vi høfden fra landsiden.

Det eksisterende fyr og fyrfundament blev flyttet ud til enden af den ny høfde.

Alle stenmaterialer er sejlet til området med pram og slæbebåd. Når der arbejdes på vandet kan der ofte være vejrmæssige udfordringer. Projektet forløb fornuftigt og blev færdiggjort inden for den aftalte tidsramme.

FAKTA

  • Ca. 900 tons stenmaterialer

Bygherre
Rohde Nielsen A/S

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Underentreprenør

Rådgiver / Arkitekt
WSP A/S

Anlægsperiode
September 2022

Kontraktsum
1 mio. kr.