Voersaa stenrev

ETABLERING AF STENREV

Øst for Voersaa i Nordjylland har VG Entreprenør A/S etableret et stenrev for byens Borgerforeningen. Stenrevet er udført med flere forskellige ”haver”, hvilket er områder uden sten i revet, men hvor der efterfølgende plantes ålegræs.

Formålet med revet er dels retablering det lokale stenrev, der op gennem tiden er forsvundet ifm. stenfiskeri, og dels udplantning ålegræs, for derigennem at opnå øget biodiversitet og bedre miljøtilstand i det kystnære havområde.

Alle stenmaterialer er lokale sten fra Nordjylland, leveret af bygherren på baglandsareal ved kaj, på Frederikshavns Havn. Materialerne er herefter lastet på pram og transporteret til indbygningsområdet ved Voersaa. Her er stenmaterialerne indbygget i et fornuftigt forløb inden for den fastsatte tidsramme.

FAKTA

• 2.400 tons sten

Bygherre
Voersaa Borgerforening

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
Maj 2022

Kontraktsum
1,2 mio. kr.