Vestkysten (2020-2023)

Modtagelse og afretning af indpumpet sand

Kystdirektoratet har til opgave, at holde opsyn med de danske kyster, og heriblandt Vestkysten. De har ansvaret for vedligeholdelse, blandt andet i form af genopbygning med sandfodring. I den forbindelse har VG Entreprenør A/S indgået en aftale i underen-treprise med Kystdirektoratets hovedentreprenør, om modtagelse og afretning af indpumpet sandma-teriale langs den jyske vestkyst.

I løbet af aftalens fire år, forventes en samlet mod-tagelse og afretning af knap 7 millioner kubikmeter indpumpet sandmateriale.

Arbejderne ved Vestkysten omfatter ikke kun sikring af byer og sommerhusområder. Kystdirektoratets ansvar er ligeledes, at observere og agere langs de mere øde men kritiske strækninger ved vestkysten. Det betyder, at vi til tider udfører vores arbejder på svært tilgængelige strækninger, hvilket blandt andet kan give udfordringer med anstilling af mandskab og materiel til områderne

Fakta

  • Ca. 17 millioner m³ indpumpet sand

Bygherre
Kystdirektoratet

Hovedentreprenør
Rohde Nielsen A/S

Underentreprenør
VG Entreprenør A/S

 

 

Aftaleform
Rammeaftale i underentreprise

Rådgiver
Kystdirektoratet

Anlægsperiode
2020-2023