Rønnevej i Risskov (Privat)

Kystsikring

Forstærkning af ca. 70 meter eksisterende dige ved Rønnevej i Risskov.

Arbejdet bestod af afrømning af muld, reetablering af lermembran, udlægning af fiberdug og levering/indbygning af 2 stenfraktioner.

Arbejdets udførelse var udfordret af snævre tilkørselsforhold, hvormed mindre materiel, end vanligt ved vore kystsikringsarbejder, skulle tages i brug

FAKTA

  • Grundejerforeningen Rønnevej
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Rådgiver: Cowi
  • Kontraktholder: VG Entreprenør A/S
  • Byggeperiode: Marts-April 2021 (3 uger)
  • Pigsten 56m3
  • Dæksten 93m3
  • Kontraktsum DKK 170.000 kr.