Nødebovejen 162, Hundested (Privat)

Kystsikring

Nedenfor Nødebovejen nr. 162 har vi udført 35 lbm. skræntfodssikring, for at stoppe den pågående erosionen af skrænten.
Skræntfodssikringen er en opdatering af den eksisterende, således de tidssvarende klimatiske forhold kan modstås. Sikringen er suppleret med ny kraftig fiberdug, beskyttet af et ral lag, efterfulgt af et filter- samt dækstenslag. Dækstenslaget består af sten på 40-80 cm i diameter. Konstruktionen opbygges fra kote 0,00 og afsluttes i kote +3,90.
Ovenfor skræntfodssikringen er der efterfølgende udlagt muld og kokosmåtter på skråningen, for undgå udvaskning og erosion ved nedbør og for at genskabe et vækstlag med naturligt kystbeplantning.

FAKTA

  • Private bygherrer
  • Ral/Filtersten: 200 ton
  • Dæksten: 400 ton
  • Kontraktholder: VG Entreprenør A/S
  • Byggeperiode April/Maj. 2021
  • Kontraktsum DKK 400.000