Sofus Jensensvej 8 samt Kystvej 9A (Privat)

kystsikring

Foran de to matrikler, er der i alt udført 90 lbm. skræntfodssikring, for at stoppe den pågående erosion.

Kystsikringen er opbygget på en kraftig fiberdug, som beskyttes af et rallag, efterfuldt af et filterstenslag og afsluttet med det beskyttende dækstenslag, bestående af sten med størrelse på 60-100cm.

Skræntfodssikringen starter i kote 0,00 og er afsluttet i kote +3,50.

Der er forinden etableringen af skræntfodssikrin-gen med stenmateriale, fjernet en gammel træspuns, der tidligere har fungeret som kystsikring.

Fakta

  • Private bygherrer
  • Ral: 300 ton
  • Filtersten: 550 ton
  • Dæksten: 850 ton
  • Rådgiver: Jens Kirkegaard
  • Kontraktholder: VG Entreprenør A/S
  • Byggeperiode: Marts-Maj. 2021
  • Kontraktsum: DKK 1 mio.