Gilleleje Ferieby

Skræntfodssikring

Der er udført 260 lbm skræntfodssikring foran Gilleleje Ferieby, for at stoppe erosionen af skrænten.

Kystsikringen består af en kraftig fiberdug, som beskyttes af et ral lag. Yderst er der afsluttet med dæksten på 60-100cm.

Der er også etableret en sten trappe, som letter adgangen fra Feriebyen og ned på stranden. Skræntfodssikringen starter i kote +0,5m og har en topkote på +3,5m.

I forbindelse med kystsikringen er der blevet fjernet en del beton brokker samt en gammel beton høfde fra stranden.

Sten materialerne til projektet, er hentet i lokale grusgrave.

Projektet er forløbet godt, i tæt samarbejde med bygherre og rådgiver.

Fakta

  • 750 ton ralsten
  • 1950 ton dæksten

Bygherre
Gilleleje Ferieby

Entreprenør
Vg Entreprenør

Aftaleform
Hoved Enterprise

Rådgiver
Jens Kirkegaard

Anlægsperiode
Primo Februar 2021 til Medio Marts 2021

Kontraktsum
1 mio. kr.