Skagen Havn, etape III

Udvidelse af eksisterende havn

De nye havnearealer er etableret direkte ud mod åbent hav. Den nødvendige plads, for anlægsperiodens midlertidige sten- og spunslagre, blev skabt ved indpumpning af sandmaterialer fra projektets
uddybningsområder. Det nye bagland, af sandmaterialer, blev beskyttet af den kilometer lange nord- og østlige stenindfatning.

Eksisterende nordøstlige mole, inkl. sænkekasser, skulle fjernes og størstedelen af stenmaterialet herfra, blev sorteret i korrekte fraktioner og genanvendt i etableringen af de nye moler og indfatninger.

Trods de vejrmæssige udfordringer, fulgte etableringen af de nye moler, spunsvægge, sten- og kajindfatninger tidsplanen. Kajgade og adgangsvej kunne således stå klar i rette tid for aflevering af hele projektet.

Fakta

• 1050 m kaj
• 160.000 m2 bagland.
• 995 m stendindfatning
• 400 m sydmole
• 800.000 ton stenmateriale
• Svaje diameter på 380 m
med en vanddybde på 14 m

Bygherre
Skagen Havn A/S

Entreprenør
One Company – Per Aarsleff
A/S-VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartner
Rohde Nielsen A/S

Aftaleform
Totalentreprise

Rådgiver
Sweco A/S

Anlægsperiode
Juli 2019 – Marts 2021

Kontraktsum
500 mio. kr