Hvalpsund Lystbådehavn

KYSTSIKRING OG FORBEDRING AF INDSEJLINGSFORHOLD

For Vesthimmerlands Kommune har VG Entreprenør A/S forbedret indsejlingsforholdene ved Hvalpsund Lystbådehavn med 90 meter ny mole, samt reetableret 120 meter eksisterende ydermole, blandt andet med høfdeblokke for adgang til gående.

Projektet havde opstart januar 2022, med udførelse af kystsikringsdelen, som det første. Vinterens storme og høj vandstand i Limfjorden vanskeliggjorde arbejdet i kortere perioder, men uden indflydelse på de fastsatte tidsterminer.

Ved opstart på etableringen af ny indsejlingsmole til Lystbådehavnen i marts måned 2022, var de sæsonmæssige vejrudfordringer blevet væsentlig færre, og arbejdet ude på vandet, forløb herved uden større udfordringer.

Vanddybden i den indre del af Limfjorden, er ikke er stor nok til coastertransport af sten i den størrelse og mængde, der var nødvendig for projekterne i Hvalpsund. Alle stenmaterialer er derfor sejlet fra stenbrud i Norge til hhv. Aalborg- og Hanstholm Havne, hvorefter de er kørt på lastbiler til Hvalpsund.

FAKTA

• 4.000 tons kernemateriale
• 1.200 tons filtersten
• 6.600 tons dæksten
• 70 stk. 2 tons høfdeblokke

Bygherre
Vesthimmerlands Kommune

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Cowi

Anlægsperiode
Januar 2022 - juni 2022

Kontraktsum
5 mio. kr.