Kystvej – Vejby strand (Privat)

KYSTSIKRING

Hos private grundejere i Vejby på Nordsjælland, har VG Entreprenør A/S etableret 170 meter ny skræntfodssikring. I tillæg hertil er der genoprettet bølgebrydere og ligeledes suppleret disse med tilførte sten. De vil hermed igen kunne modstå de udfordringer havet byder.

Stranden er på udsatte steder under stærk erosion og i nogle tilfælde helt væk, ind til de eksisterende skræntfodssikringer. Dette var en udfordrende hindring for fremkørsel af materiel og materialer til indbygningssted. Projektet er dog forløbet efter planen, med de vanlige vejr- og vandstandsmæssige forhold.

Fakta

• Private bygherrer

• Hovedenterprise

• 170 meter ny skråningsbeskyttelse

• 2 stk. stentrapper

• 4.500 ton stenmateriale

• Kontraktholder VG Entreprenør A/S

• Byggeperiode nov.-dec. 2019 og okt.-nov. 2020

• Kontraktsum 1.800.000 kr.