Vincentstien

KYSTBESKYTTELSE VED VINCENTSTIEN

Den 30-40 meter høje klint ved Heatherhill på Nordsjælland, er gennem de sidste årtier eroderet i en sådan grad, at den tidligere Vincentsti på toppen af klinten desværre nu er opslugt af Kattegat.

Bygherren har for at stoppe den videre erosion, opnået tilladelse til udførelse af kombineret sandfodring
på stranden med en skræntsfodsbeskyttelse af stenmateriale på den 360 meter lange kyststrækning.

Bygherren udviser stor tilfredshed med resultatet af den udførte sandfodring og stenskråning, der er
rettidigt afleveret. 

Det specielle for projektet, har været etableringen af den forholdsvis høje stenkastning.

Afslutningsvis skulle de fire foranliggende bølgebrydere renoveres.

Fakta

  • Etablering af 360m skræntefodssikring til kote +4,25
  • Levering og indbygning af 4000 t filtersten og 2300 t dæksten
  • Sandfodring på 12.000 m3
  • Genetablering af ½ bølgebryder og genopretning af dæksten i 3 bølgebrydere

Bygherre
Gribskov Kommune
Klitgårdens Grundejerforening

Entreprenør
VG Entreprenør

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
COWI

Anlægsperiode
September 2019-November 2019

Kontraktsum
3.5 mio. kr.