Tisvilde

Renovering af kystsikring

Opgavens hovedopgaver er nedbrydning af eksisterende stenglacis og pæleværk og herefter opbygning af traditionel stenkastning på ral og fiberdug på kystsikringslagets vestligste strækning af de 260 m.

Opgaven ved nedbrydning af ældre stenglacis er ofte en udfordring og specielt i forbindelse med genanvendeligheden i eksisterende stenmaterialer.

Dækstenene renses omhyggeligt for de betonrester, der forekommer efter de udstøbninger, der i datiden anvendtes, for udfyldning af de naturlige hulrum stenmaterialer giver, i deres endelige konstruktion.

Som der oftere bliver udført, etableres der også i denne skråningsbeskyttelse trappe for nedgang til stranden i trædesten.

FAKTA

  • Renovering af 220m skræntefodssikring
  • Opbrydning og genindbygning af 2200 t stenmaterialer i eksisterende stenglaci
  • Levering og indbygning af 1500 t nye stenmaterialer

Bygherre
Kystsikringslaget vest for Holløse

Entreprenør
VG Entreprenør

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Jens Kirkegaard

Anlægsperiode
Marts 2019-maj 2019

Kontraktsum
800.000 kr