Esbjerg Strand

FØRSTE FASE OG FØRSTE ETAPE AF OMFATTENDE HAVNEPROJEKT

Esbjerg Strand-projektet er Esbjerg Kommunes ambitiøse plan om udvikling af et attraktivt byområde med blandt andet lystbådehavn, grønne områder og havnerelaterede erhvervsdomiciler. Hele projektet er delt op i tre etaper, hvoraf etape 0 er udført. VG Entreprenør A/S har i et One Company-samarbejde med Per Aarsleff A/S udført hovedentreprisen på første del af etape 1.

Mange kompetencer i spil
Projektet omfattede blandt andet flytning af den eksisterende lystbådehavn ud af et erhvervshavnebassin samt etablering af en sydlig mole og en nordlig dæmning, som danner ramme om en forhavn. Derudover har vi etableret en højvandssluse, en inderhavn, en havneø, to forbindelsesbroer og en flydeadgangsbro. På havneøen skal der efterfølgende skabes en ny rekreativ bydel, mens der i den nye inderhavn og kanalen rundt om havneøen blandt andet bliver mulighed for vandsportsrelaterede fritidsaktiviteter.

Godt fra land
I juli 2017 gik konsortiet i gang med at grave det første sand op fra havbunden, og siden er det blevet til 250.000 kubikmeter uddybning. Dele af det opgravede sand er genanvendt til opfyldning i forbindelse med etableringen af 250 meter mole, der – sammen med 850 meter dæmning – skal sikre det kommende anlæg mod vind og vejr.

Etablering af højvandssluse
Som en del af projektet har vi desuden etableret en højvandssluse, hvor bunden er etableret fra kote -8 og slutter med top i kote +6. Der er tale om en kompliceret betonkonstruktion med høje vægge på 11 meter, hvor diverse udsparinger og indstøbninger betyder, at der er meget små tolerancer ved støbearbejdet. Interimskonstruktionerne for byggegruben, herunder afstivningssystem og grundvandssænkningsmetode for højvandsslusen, er beregnet af Aarsleffs afdeling Design & Engineering.

fakta

  • 850 meter stenkastning
  • 350 meter indfatning med spuns, beskyttet med sten
  • 75.750 tons stenmateriale, leveret, håndteret og genbrugt
  • 2.600 lbm spuns, i alt 3.700 tons
  • 2 vejbroer
  • Flytning af eksisterende lystbådehavn
  • 2 cellefangsdæmninger, 100 meter lange, gensidigt forankrede spunsjern
  • 1 højvandsport.

 

Bygherre
Esbjerg Kommune

Entreprenør
Aarsleff-VG JVOC

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
Juli 2017-januar 2019

Kontraktsum
150 mio. kr.