Frederikshavn etape II

HAVNEUDVIDELSE

Frederikshavn Havn er i en positiv udvikling og har derfor behov for et nyt og større bagland samt flere meter kajanlæg til de nye lejere på havnen. Specielt har ophugning af skibe og boreplatforme en central rolle i udvidelsen. Denne del af havnens nye lejere kræver stor vanddybde i forhold til normalen i de danske havne, Havneudvidelsen kræver derfor uddybning til kote -14. Denne kraftige forøgelse af uddybningsmaterialer har dermed effektueret nye baglandsarealer på cirka 17 hektar.

VG Entreprenør A/S udfører, i joint venture med Per Aarsleff A/S, totalentreprisen der omfatter etablering af 930 meter stenmole, hvor materialerne primært er genbrug af materialer fra havnens allerede eksisterende dækværker. Eksempelvis er den eksisterende nordmole delvis nedbrudt, så der er åbnet op for en mere direkte indsejling til eksisterende Nordhavn. Derudover er gamle ydre dækværker parallelforskudt i forhold til det nye bagland. Tilførslen af stenmaterialer har derfor været absolut minimal på denne udvidelse. Udover stenmole er der rammet 400 meter ny kaj og etableret det 170.000 kvadratmeter store bagland.

Fra en kajlinje og ind i baglandet er der etableret et skiddingarea – et område hvor store offshore installationer ”glides” ind på land og nedbrydes. Betonbelægningen for dette område er pælefunderet med op til 2.200 beton- og stålpæle. Fra en anden kajlinje er der etableret et 90 meter bredt slæbested.

Undervejs er vi stødt på forskellige udfordringer af eksempelvis geologisk karakter. Dog forventer vi, at projektet holder tidsplanen med aflevering sommeren 2019.

fakta

  • 930 m stenmole
  • 170.000 m2 baglandsareal
  • 1,5 mio. m3 uddybning
  • 400 m kaj
  • Skibsrampe
  • Skiddingarea

Bygherre
Frederikshavn Havn

Entreprenør
Aarsleff-VG JVOC

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Totalentreprise

Rådgiver
Sweco A/S

Anlægsperiode
Februar 2018-juli 2019

Kontraktsum
317 mio. kr.