Frederikshavn etape I

HAVNEUDVIDELSE

Frederikshavn Havn havde behov for nye kajer med større vanddybder og mere bagland for at kunne betjene større skibe og udvikle nye forretningsområder, som fx offshoreindustrien. Derfor har VG Entreprenør A/S – i joint venture med Per Aarsleff A/S – udført første etape af en omfattende havneudvidelse i Frederikshavn.

Tre kilometer mole
Projektet omfattede blandt andet etablering af en ny 1.900 meter lang nordlig mole, som er bygget på 3 til 7,5
meters dybde. Den nordlige mole blev etableret på blot fem måneder og efterfølgende koblet sam-men med det
730 kvadratmeter store molehoved. I alt etablerede vi, inklusive den sydlige mole, knap tre kilometer mole.

Kaj og bagland
Den nye kaj på 600 løbende meter har en vanddybde på 11 meter, som yderligere er forberedt til 14 meter. På
land har vi etableret 30.000 kvadratmeter kajgade og 330.000 kvadratmeter nyt bagland. Materialer til opfyldning
af kajgaden og baglandet er udført med uddybningsmaterialer fra den ny indsejling og havnebassin.

fakta

  • 330.000 m2 nyt bagland
  • 3 km nye moler
  • 700.000 tons sten
  • 600 lbm ny kaj
  • 2,35 mio. m3 uddybningsmaterialer
  • 30.000 m2 befæstet kajgade

Bygherre
Frederikshavn Havn

Entreprenør
Aarsleff-VG J.V I/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Rohde Nielsen A/S
SEWCO A/S

Aftaleform
Totalentreprise

Bygherrerådgiver
COWI A/S

Anlægsperiode
Marts 2016-juni 2018

Kontraktsum
552 mio. kr.