Hanstholm Havn

UDVIKLING AF HAVNENS KERNEFORRETNING

Hanstholm Havn har sat gang i en proces, som vil løfte havnen, byen og området, og som vil være med til at sikre, at der skabes et væld af muligheder for nye aktiviteter og forretningsområder på og omkring havnen. I november 2017 blev første spadestik til den længe ventede havneudvidelse taget.

Bredere, dybere og større
Totalentreprisen, der udføres i joint venture mellem VG Entreprenør A/S og Per Aarsleff A/S, omfatter blandt andet udvidelse af indsejlingsbredden samt håndtering af 500.000 kubikmeter materiale fra uddybningsarbejde, der øger dybden i indsejlingen kote -11 og vanddybden i de ny havnebassiner til kote -10. Dertil kommer etableringen af nye baglandsarealer og etablering af i alt cirka 1.400 meter ydermole og 350 løbende meter kaj.

Man har været særlig omhyggelig med valget af materialertil dæklaget på vestmolens for- og bagside. På grund af en høj robusthed som et-lagskonstruktion er det valgt Cubipodsbetonblokke, der modsat andre patenterede betonblokke er relativt nemme at indbygge, og dermed også nemmere at erstatte, i tilfælde af at en ekstrem bølge river en blok ud af konstruktionen.

Udfordrende forhold
Vind og vejr er en vigtig med- og modspiller i Hanstholm og har blandt andet indflydelse på bølgerne, som i Hanstholm kan være særligt lange og høje, hvilket gør stenarbejderne omkring molebyggeriet på de større vanddybder ekstra komplekse og udfordrende.

fakta

 • Østhavn: 135.000 m² nyt baglandsareal inkl. 350
  m ny kaj
 • Vesthavn:
  30.000 m² multiterminal inkl. 150 m
  ny kaj
 • 1.060 m stenkastningsmole mod øst
 • 390 m ny stenkastningsmole mod vest
  20.000 m³ betondækblokke til dækmole
  (Cubipods)
 • 6.000 ton molehoved udformet som
  betonsænkekasse
 • Uddybning til kote -11 i indsejlingen
  og kote -10 i de nye havnebassiner
  (forberedt til kote -11)

Bygherre
Hanstholm Havn

Entreprenør
Aarsleff-VG JVOC

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Totalentreprise

Rådgiver
COWI A/S

Anlægsperiode
November 2017-december 2020

Kontraktsum
496 mio. kr.