Rønne

FREMTIDSSIKRING AF BORNHOLMS STØRSTE HAVN

Rønne havn er Bornholms vigtigste og største forsyningshavn og derfor en stor forudsætning for øens vækst og udvikling. I de kommende år forventer Rønne Havn en forøgelse af aktiviterne, blandt andet i forbindelse med udskibning af off-shore vindmøller og et øget antal anløb af krydstogtskibe. Rønne Havn har udviklet en masterplan der frem mod år 2050 løbende udvider havnen, hvor 1. etape afsluttes oktober 2019.

VG Entreprenør A/S udfører første etape af havneudvidelsen, i joint venture med Per Aarsleff A/S. Totalentreprisen omfatter blandt andet 600 meter nye kajkonstruktioner, uddybet havnebassin med 11 meter vand, 1,1 kilometer nye ydre dækværker og 15 hekatar nyt bagland.

Særlige bornholmske forhold
Fordi Rønne havn ligger som en meget udsat havn i forhold til vind og vejr, har det været nødvendigt at indbygge dæksten med vægt på op til 19 ton på moledelen.

Næsten halvdelen af de 610.000 tons sten, som benyttes til etablering af den ny mole bliver hentet fra lokale stenbrud på Bornholm. De resterende sten sejles til øen fra Norge og Sverige.

fakta

  • 678 meter stenkastning
  • 406 meter stenmole
  • 610.000 tons stenmateriale
  • 718.000 m³ sand
  • 73.000 m³ belægningsskærver
  • 600 meter kombivæg

Bygherre
Rønne Havn A/S

Entreprenør
Aarsleff-VG JVOC

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Totalentreprise

Rådgiver
Sweco A/S

Anlægsperiode
November 2017-oktober 2019

Kontraktsum
528 mio. kr.