Villingebæk Hage

RETABLERING AF KYSTSIKRING

VG Entreprenør A/S har omlagt en cirka 1.000 meter lang skråningsbeskyttelse ved Villingebæk Hage. Store dele af den eksisterende skråningsbeskyttelse var
blevet ødelagt af stormen Bodil i december 2013, og det var derfor blevet besluttet at retablere skråningsbeskyttelsen på hele strækningen, så den igen kunne modstå
lignende storme og højvande. Arbejderne omfattede også retablering af en sti, der på grund af skaderne fra stormen i 2013 ikke længere var brugbar.

Arbejderne er udført i joint venture med Per Aarsleff A/S.

Hensyn til sommerhusejere og badegæster
Projektet forløb planmæssigt med en god dialog med både rådgiver og de to bygherrer. Undervejs blev der taget meget hensyn til sommerhusejere og badegæster, hvilket blandt andet betød, at vi måtte indstille vores arbejder mellem den 29. juni og den 9. august 2015.

fakta

1.000 m skråningsbeskyttelse:
• 10.000 tons sten
Etablering af ny nordkyststi

Bygherre
Naturstyrelsen og Villingebæk Hage Kystsikringslag

Entreprenør
Aarsleff-VG Joint Venture I/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
April 2015-november 2016

Kontraktsum
7,5 mio. kr.