Helsingør

RENOVERING AF SØINDFATNING

VG Entreprenør A/S har i joint venture med Per Aarsleff A/S renoveret den sydlige søindfatning i Helsingør færgehavn for at sikre den eksisterende konstruktion. Arbejderne omfattede forstøbning på eksisterende spuns langs hele strækningen samt efterfølgende udlægning af granitsten. Indledningsvis fjernede vi langs hele strækningen desuden en eksisterende fodsikring, der senere blev genbrugt og indbygget som kernefyld i stenskråningen.

Hensyn til færgedrift
Projektet er udført ud for opmarchplads til færgen mellem Helsingør og Helsingborg, hvilket betød, at pladsen til materialer var begrænset. Derfor var vi nødt til at bruge sødepot til en del af vores materialer. Herudover skulle vi tage hensyn til den daglige færgedrift, der skulle fungere samtidig med, at vi udførte vores arbejder.

Vores arbejder er udført fra både vandsiden med pram og fra land. Arbejdet fra pram er altid en udfordring, da vejr og vind er en afgørende faktor. Trods udfordringerne forløb vores arbejder planmæssigt.

fakta

• 1.700 tons eksisterende sten
• 3.500 tons filtersten
• 10.300 tons dæksten

Bygherre
HH Ferries & Vejdirektoratet

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Sweco A/S

Anlægsperiode
Oktober 2015-april 2016

Kontraktsum
8,9 mio. kr.