Als Stenrev

ETABLERING AF STENREV MED MARKSTEN

VG Entreprenør A/S har etableret et stenrev i Sønderborg Fjord. Det nye rev skal udover at fungere som informations- og snorklerev være med til at forbedre havmiljøet i og omkring Sønderborg Fjord.

Det nye rev er et af flere nye stenrev, der bliver etableret som konsekvens af, at store sten på havbunden er en mangelvare i Danmark, fordi der igennem tiderne er blevet hentet store mængder af sten op af farvandene for at bruge dem til for eksempel havnebyggerier og moler.

Etablering fra kystsiden
De omkring 1000 tons marksten er blevet udlagt med gravemaskinen fra skib. Selve udlægningen af stenene er sket med GPS-udstyr for at sikre placeringen af revet.

Projektet forløb uden nævneværdige udfordringer, blandt andet takket være et godt samarbejde med bygherre og underentreprenører

FAKTA

• 1.000 tons marksten

Bygherre
Foreningen Als Stenrev

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartnere
Lemvig Transport A/S
Rederiet Limfjorden ApS

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
September 2016

Kontraktsum
0,5 mio. kr.