Fjaltring

ETABLERING AF SKRÅNINGSBESKYTTELSE

VG Entreprenør A/S har retableret 300 meter skråningsbeskyttelse ved Fjaltring strand på jyske vestkyst mellem to høfder, som siden henholdsvis 1930’erne og 1960’erne har været en del af værnet mod havet.

Langs den jyske vestkyst eroderer bølger og strøm hvert år dele af kyststrækningen. For at forhindre oversvømmelse og tab af bygninger og landbrugsjord har staten derfor siden 1875 udført kystbeskyttelse på Vestkysten, først med etablering af høfder og siden med etablering af bølgebrydere og skråningsbeskyttelse som kystsikring.

Ny skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelsen omfattede fjernelse af den eksisterende beskyttelse, der var udført i betonblokke på fire tons. Betonblokkene blev nedknust og senere genbrugt som kerne og filtermateriale i den nye skråningsbeskyttelse, der består af 3-6 tons tunge dæksten.

Vanskelige arbejdsforhold
Vi arbejder langs den jyske vestkyst, når naturen tillader det. Kraftige vinde og store bølger gør til tider arbejdet umuligt. Det betød, at vi ved udførelsen af vores arbejder var meget opmærksomme på vejrudsigterne, og at vi arbejdede i døgndrift, når vejret tillod det.

Fakta

• 300 meter skråningsbeskyttelse fra kote -4 til + 7,5 med 10 m bred bagvedliggende splashzone:
• 30.000 tons dæksten i størrelser a 3-6 tons

Bygherre
Kystdirektoratet

 

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Kystdirektoratet

Anlægsperiode
Marts-august 2009

Kontraktsum
12,5 mio. kr.