Ejerslev havn

UDDYBNING OG UDVIDELSE AF HAVNEBASSIN

VG Entreprenør A/S har udvidet den eksisterende lystbådehavn i Ejerslev for Morsø Kommune, da kommunen ønskede at opgradere lystbådehavnen.

Den udbyggede lystbådehavn skal gøre Ejerslev Havn mere attraktiv blandt lokale sejlere og turister i området, for hvor den eksisterende bådebro udelukkende var
beregnet til mindre joller, så har den nye lystbådehavn en kapacitet på næsten 100 både og et havnebassin på 2,5 meters dybde.

Større lystbådehavn

Udvidelsen af havnen i Ejerslev omfattede uddybning af det eksisterende havnebassin samt renovering og forlængelse af havnens stenmoler med etablering af nye molehoveder
udført som stenkister. Stenkisterne blev samlet på land og løftet på plads fra molen. Afslutningsvis blev de fyldt på med runde marksten.

Uddybningen af havnebassinet udført fra land. Alt det opgravede materiale blev stakket og senere bortkørt.

Molehovederne blev samlet på land og transporteret ud på molen, hvor den blev sat på en ralpude og efterfølgende opfyldt med sten.

Fakta

• 30.000 m³ jord, opgravning og håndtering
• Forlængelse af eksisterende stenmole
• Etablering af nye molehoveder

Bygherre
Morsø Kommune 

 

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
November 2009-februar 2010

Kontraktsum
0,9 mio. kr.