Søndre strand i Køge

ETABLERING AF NY STRAND SYD FOR KØGE HAVN

VG Entreprenør A/S har i joint venture med Per Aarsleff A/S etableret en ny strand syd for havnen i Køge. Den nye godt 900 meter lange og op til 120 meter brede strand skal sikre forholdene for de badende og koble by, natur og byliv sammen.

Høfder og omfattende sandfodring
Forud for sandfodringen etablerede vi to høfder umiddelbart syd for Køge Havn, som skal være med til at sikre, at det tilførte sand bliver på stranden og ikke forsvinder ud i havet igen. Vi etablerede desuden en ny stenskråning mellem stranden og Køge Havn.

Etableringen af den nye strand omfattede sandfodring med godt 70.000 kubikmeter sand, som blev pumpet op på stranden, hvorfra vi jævnede det ud på det store område. Sandkornenes størrelse blev nøje specificeret af DHI Danmark, under hensyntagen til at den nye strandlinje får bedst mulige forudsætninger for at bestå.

  • 5.500 m3 stenmateriale
  • 800 m ledningsarbejde
  • 70.000 m3 sand, levering og regulering

Bygherre
Køge Kyst P/S

Entreprenør
Aarsleff-VG J.V. I/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
Oktober 2014-marts 2015

Kontraktsum
13 mio. kr.