Faxe Ladeplads

Ny støttemur og skråningsbeskyttelse

VG Entreprenør A/S har i joint venture med Per Aarsleff A/S genetableret kystsikringen ved Strandvejen i Faxe Ladeplads, fordi det sidste af den eksisterende kystbeskyttelse var eroderet væk under en storm i januar 2014. Den manglende kystsikring betød, at en eksisterende støttemur og dermed reelt Strandvejen var i fare for nedstyrtning. Med reetableringen af kystsikringen sikrer vi, at Strandvejen ikke opsluges af havet i nær fremtid.

Ny støttemur
Arbejderne i Faxe Ladeplads omfattede fjernelse af en eksisterende støttemur og opførelse af en cirka 200 meter lang ny støttemur udført i beton. Derudover har vi udbedret en adgangsrampe samt etableret en ny rampe udført i betonelementer. Langs med den nye støttemur har vi på udvendig side udført ny skråningsbeskyttelse i granitsten og tilført 285 tons sand til stranden ved sandfodring. På indvendig side af støttemuren er der udlagt ny asfaltbelægning på fortovet samt monteret en ny ståltrappe på støttemuren, som gør det muligt at komme ned på stranden oppe fra fortovet.

Fakta

• 1800 tons filtersten
• 3500 tons dæksten
• 285 tons sand

Bygherre
Faxe Kommune

Entreprenør
Aarsleff-VG J.V.  I/S

 

 

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
COWI A/S

Anlægsperiode
Oktober 2015-februar 2016

Kontraktsum 
3,8 mio. kr.