Skagen havn, etape II

Udvidelse af eksisterende havn

VG Entreprenør A/S har tidligere deltaget i udvidelsen af en del af havnen i Skagen ved etablering af en 950 meter lang dækmole med henblik på at skabe et større erhvervsareal, idet Skagen Havn ikke længere kunne følge med efterspørgslen. Med etape 2 har vi i et joint venture med Per Aarsleff A/S gjort det muligt for havnen at modtage større skibe og dermed åbnet op for endnu flere forretningsmuligheder.

Omfattende uddybning
Før udvidelsen kunne den eksisterende Skagen Havn kun modtage skibe med en dybdegang på ni meter, hvilket betød, at havnen ikke kunne servicere større fragtskibe eller blive besøgt af krydstogtsskibe. Det var den primære årsag til, at bygherren ønskede at få udvidet havnen. Derfor var det en helt central del af projektet at øge dybdegangen til 12,25 meter – en uddybning på hele 600.000 kubikmeter.

Projektet blev indledt med etableringen af godt 1.300 meter ydre dækværker bestående af to stenmoler på vanddybder fra 5-12,5 meters dybde. Det nye forhavnsbassin har en svajediameter på 380 meter og en vanddybde på 12 meter. Herefter fulgte arbejder med at etablere en 600 meter lang kaj udrustet til at modtage krydstogtsskibe med en længde på op til 330 meter.

Byggede i havet
Udvidelsen af Skagen Havn var først og fremmest en speciel opgave, fordi vi så at sige byggede uden på den eksisterende havn. Vi byggede med andre ord direkte ude i havet og var derfor også underlagt de vind- og vejrforhold, der her fulgte med. På trods af dette forløb projektet rigtigt fint, idet vi undervejs i processen var omstillingsparate og kunne tilpasse design og udførelse efter forholdene.

Fakta

  • 100.000 tons bankesten
  • 128.000 tons kernesten
  • 54.000 tons filtersten
  • 183.000 tons dæksten
  • 36.000 tons bundsikringssten
  • 610.000 m3 sand

Bygherre
Skagen Havn

Entreprenør
Aarsleff-VG J.V. I/S

Samarbejdspartner
Rohde Nielsen A/S

 

 

Aftaleform
Totalentreprise

Rådgiver
Sweco Danmark A/S, tidligere
Grontmij

Anlægsperiode
August 2013-juni 2015

Kontraktsum
250 mio. kr.