Thyborøn

Thyborøn dokbassin

VG Entreprenør A/S har i joint venture med Per Aarsleff A/S etableret et nyt dokbassin på Thyborøn Havn. Projektet bestod blandt andet af udgravning af bassin til en 156 meter lang og 33 meter bred flydedok, herunder etablering af skråningsbeskyttelse med 6.500 kubikmeter brudsten. Den imponerende flydedok er Danmarks tredjestørste og den største på vestkysten.

Udgravning af bassin
Det essentielle for projektet var uddybningsprocessen, hvor vi først gravede tørt ned til kote -4,5. Herefter blev der lukket vand ind i udgravningen på grund af risikoen for dæmningsbrud grundet vandtrykket udefra.  Efterfølgende blev uddybningen fortsat med først sandsugning og afslutningsvis backhoe dredger ned til -12. Det opgravede materiale bestående af blandt andet sand og ler er deponeret i baglandet på Thyborøn Havns arealer.

Siderne i udgravningen er sikret med 6.500 kubikmeter brudsten, som er udlagt som
skråningsbeskyttelse ned i kote -10.

I bassinet er der rammet 2 duc d’alber med et areal på 12 x 12 meter, som dokken kan
ligge forankret i.

Etablering af bagland
Som afslutning på projektet etablerede vi adgangspier og bagland til dokken med belægningssten.
Vi har desuden sat lysmaster og trukket rør til kloak og rent vand. Vi har desuden omlagt en ludledning tilhørende Cheminova A/S.

Fakta

  • 265.000 m3 opgravning/ uddybning
  • 6.500 m3 brudsten for skrånings- beskyttelse
  • 2.700 m2 spuns
  • 28 ton armering
  • 400 m3 beton
  • 1.000 lbm betonpæle
  • 1.700 m2 belægningssten
  • 1.000 m ledningsarbejde

Bygherre
Thyborøn Havn

 

 

 

Entreprenør
Aarsleff-VG JV. I/S

Samarbejdspartnere
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Rambøll

Anlægsperiode
Oktober 2015 - april 2016

Kontraktsum 
22 mio. kr.