Sundby Mors

Ny lystbådehavn

VG Entreprenør A/S har etableret en helt ny lystbådehavn for Morsø Kommune som erstatning for en eksisterende, mindre bådebro i Sundby Mors. Den nye lystbådehavn skal gøre Sundby Mors mere attraktiv, både blandt lokale sejlere men også blandt turister i området, for hvor den eksisterende bådebro udelukkende var beregnet til mindre joller, så har den nye lystbådehavn en kapacitet på over 100 både og et havnebassin på op til tre meters dybde.

Ny lystbådehavn

Lystbådehavnen er etableret ved en eksisterende strand med afgrænsning af importeret tungstensgranit fra Norge. Som bølgebryder til havnebassinet har vi etableret en fast mole, som vi har forlænget med en 120 løbende meter lang flydende bølgebryder, der er forankret ved nedrammede stålrørspæle.

Det nye havnebassin er uddybet til mellem 2,5-3 meters dybde. I havnebassinet er der udlagt to lette flydebroer med Y-bomme. Flydebroerne er også forankret ved nedrammede stålrørspæle.

Afslutningsvis har vi desuden udført alle lednings- og belægningsarbejder i forbindelse med projektet.

Fakta

  • 4.500 tons stenmateriale 
  • 200 m stålrør
  • 120 meter betonflydebro
  • 6.000 m3 materiale uddybet i bassin og indbygget i bagland

Bygherre
Morsø Kommune

Entreprenør
VG Entreprenør

 

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
A1Consult A/S

Anlægsperiode
Juni-november 2012

Kontraktsum 
8 mio. kr.