Grenå Havn

Udvidelse af den eksisterende havn

VG Entreprenør A/S har for Grenå Havn fjernet den inderste 385 meter lange mole og forlænget de ydre moler med i alt 460 meter. Arbejderne er udført for at skabe bedre besejlingsforhold og for at havnen kunne modtage større skibe.

Materialet fra den nedbrudte mole skulle genbruges i de nye dækværker suppleret med brudsten fra 500 kilo og op til 18 ton. Det viste sig dog i løbet af nedbrydningen, at indholdet af den indre mole var en del anderledes end forventet. Det betød, at vi efter tæt dialog med bygherre og dennes rådgiver måtte supplere med yderligere materiale fra Sverige og, at designet desuden blev ændret.

Forlængelse af eksisterende mole
Den nye østlige mole begynder ved den eksisterende moleafslutning ved en vanddybde på cirka 6 meter og slutter efter nyetableringen af cirka 430 meter mole på cirka 11 meters dybde. Den nordlige mole er forlænget med et nyt molehoved på cirka 35 meters længde.

Alt arbejde i forbindelse med både nedbrydning af den indre mole samt etablering af de nye moler foregik fra flåde.

Fakta

  • 5000 m³ sand leveret som kernefyld
  • 19500 m³ stenmateriale fra Sverie for moleopbygning
  • 19500 m³ ralsten fra lokal grusgrav for kernemateriale

Bygherre
Grenå Havn

Entreprenør
Aarsleff-VG J.V. I/S

 

 

 

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Ansægsperiode
Juni 09 - juni 10

Kontraktsum
25 mio. kr.