Vedbæk nordstrand

Etablering af høfde og sikring af strand

I forlængelse af en igangværende udvidelse af havnen i Vedbæk, var Rudersdal Kommune interesseret i, at få renoveret stranden nord for havnen. På den eksisterende strand var der behov for et mere stabilt og blivende sandmateriale. Aarsleff VG JV I/S, et konsortium mellem Per Aarsleff A/S og VG Entreprenør A/S, udførte opgaven som afslutning på udvidelsen af havnen i Vedbæk.

Projektet på Nordstranden omfattede etablering af en stenhøfde nord for stranden, oprensning af de 170 løbende meter strand og håndtering af nyt sand til stranden. Afslutningsvis skulle skråningen ind mod tilhørende arealer sikres mod erosion ved udlægning af stenmateriale.

Høfde med platform til de besøgende
I stenhøfden er der indbygget en opholdsplatform i beton for strandens besøgende gæster. Selve platformen er opbygget af 17 præfabrikerede betonelementer kombineret med 150 kubikmeter insitu-støbt beton.

Kapløb med tiden
Projektet blev udført i et kapløb med tiden, fordi stranden skulle være klar inden badesæsonen. For at modstå presset fra de badelystne gæster afleverede vi projektet i etaper frem mod den egentlige afleveringsdato. På den måde kunne vi tilbyde adgang til dele af stranden langt tidligere end oprindeligt planlagt.

Fakta

  • 18.500 m³ sand
  • 2.100 tons stenmateriale
  • 17 betonelementer
  • 150 m³ beton

Bygherre
Rudersdal Kommune

Entreprenør
Aarsleff VG JV I/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
DHI/Hasløv & Kjærsgaard

Anlægsperiode
April 2015-juli 2015

Kontraktsum
7 mio. kr.