Karrebæksminde havn

Udvidelse af havn og udflytning af den ene yder mole

For at gøre plads til en ny lystbådehavn i Karrebæksminde, har VG Entreprenør A/S flyttet og forlænget den eksisterende ydermole.

Vi har i alt opgravet 200 meter af den gamle stenmole, hvor alle stenene blev sorteret og genindbygget i den nye 280 meter lange ydermole.

Mole forberedt til ny lystbådehavn
Den nye mole er anlagt på op til ni meter vand. De inderste 100 meter har vi udført som stenkiste i hårdttræ, for at tilgodese planerne om anlæg af en ny lystbådehavn.

På indersiden af den nye mole har vi desuden opført en træbro, der hviler på funderede stålrør. Træbroen giver mulighed for, at man kan gå helt ud til molehovedet.

Nedbrydning og udlægning
Nedbrydningen af den gamle mole er udført sideløbende med, at vi udlagde den nye mole. Udførelse af de to arbejder samtidig, stillede store krav til både logistik og en stram styring af stensorteringen.

Ud over lidt blødbund i forbindelse med ramning af pælene til træbroen, forløb projektet som planlagt.

Fakta

  • 30.000 tons sten
  • 24.000 genbrugt
  • 6.000 indkøbt

Bygherre
Næstved Havn

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

Samarbejdspartner
Mogens Pedersen Nyborg A/S

 

 

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
M.S. Rosbæk

Anlægsperiode
Marts-oktober 2010

Kontraktsum
10 mio. kr.