Vestkysten (2014-2018)

Modtagelse og afretning af indpumpet sand

Det er Kystdirektoratets opgave at holde opsyn med den danske vestkyst og sørge for, at kysten bliver vedligeholdt og genopbygget med sandfodring, hvis det bliver nødvendigt. I den forbindelse har VG Entreprenør A/S indgået en rammeaftale i under­entreprise med Kystdirektoratet om modtagelse og afretning af indpumpet sandmateriale langs den jyske vestkyst.

I løbet af rammeaftalens fem år forventer vi, at vi samlet modtager og afretter op mod ti millioner kubikmeter indpumpet sandmateriale.

Øde og svært tilgængeligt
Vores arbejder langs vestkysten omfatter ikke kun sikring af byer og sommerhusområder. Kystdirekto­ratet holder også øje med de mere øde strækninger langs vestkysten. Det betyder, at vi til tider udfører vores arbejder på svært tilgængelige strækninger, hvilket blandt andet har givet nogle udfordringer med at få fragtet vores maskiner frem til områderne.

På grund af de vejrlige situationer langs kysten strækker de årlige projekter sig oftest fra marts til oktober. Når vejret tillader det, så udnytter vi altid døgnets 24 timer og alle ugens dage til udførelse af de enkelte projekter.

Fakta

  • Ca. 10 millioner m³ indpumpet sand

Bygherre
Kystdirektoratet

Hovedentreprenør
Rohde Nielsen A/S

Underentreprenør
VG Entreprenør A/S

 

 

Aftaleform
Rammeaftale i underentreprise

Rådgiver
Kystdirektoratet

Anlægsperiode
2014-2018