Køge nordmolen

Etablering af ny mole til køge havn

Som en del af en udvidelse af den eksisterende havn i Køge, har VG Entreprenør A/S i joint venture med moderselskabet Per Aarsleff A/S, etableret en ny 954 meter lang nordmole med en krone i kote 2,7.

Den nye mole skal være en del af det dækværk, der skal omkranse den fremtidige havn. Bag den nye nordmole skal Køge Havns nye unitterminal etableres.

Fra vand og land
Den nye nordmole strækker sig i en blød bue rundt om den kommende havn og er etableret på mellem 7-8 meters vand. Sandpuder og kernemateriale er udlagt fra vandsiden, mens dækstenene er udlagt fra landsiden. Selve molehovedet er gravet ned i kote -9,5 og udført i sten.

Materialet er fragtet til Køge med både lastbiler, skibe og pramme
I forbindelse med vores arbejder, har vi desuden etableret en fem meter bred midlertidig kørevej til området.

Fakta

  • 66.950 m³ dæksten
  • 42.010 m³ filtersten
  • 183.230 m³ kerne og banket materiale

Bygherre
Køge Kommune

Entreprenør
Aarsleff VG JV I/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

 

Aftaleform
Partnering

Rådgiver
Grontmij A/S

Anlægsperiode
Maj 2014-maj 2015

Kontraktsum
80 mio. kr.