Køge nordstrand

Etablering af dækværker og sikring af strand

I forlængelse af en igangværende udvidelse af havnen i Køge har VG Entreprenør i samarbejde med moderselskabet Per Aarsleff A/S også flyttet stranden nord for havnen.

Uddybning og sikring
Selve projektet bestod af uddybning af området ud for den eksisterende strand samt etablering af dækværker, ny strand og græsarealer. I alt omfattede det arbejder på et 5,5 hektar stort område.

Igennem hele planlægningsfasen har der været fokus på publikumsvenligheden i det endelige resultat af projektet. Blandt andet derfor er den nordlige molekrone konstrueret med høfdeblokke, så besøgende på havnen kan gå fra stranden og ud til enden af molen.

Hvor det var muligt har vi genbrugt og indbygget det eksisterende kystmateriale.
De forskellige størrelser sten er blevet indbygget med to gravemaskiner på henholdsvis 55 og 70 tons.

Fakta

  • 12.785 m³ dæksten
  • 9.610 m³ filtersten
  • 2.950 m³ sand
  • 8.045 m³ ral

Bygherre
Køge Kommune

Entreprenør
Aarsleff VG JV I/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

 

Aftaleform
Partnering

Rådgiver
Grontmij A/S

Anlægsperiode
September 2013-oktober 2014

Kontraktsum
26 mio. kr.