Skagen havn, etape I

Ny ydermole

I 2006 kunne Skagen Havn på grund af havnens positive udvikling ikke længere tilbyde ledige erhvervsarealer. Derfor besluttede kommunen, at udvide havnen blandt andet ved at indvinde et cirka 11 hektar stort område sydvest for den nuværende havn.

950 meter dækmole

I den forbindelse etablerede VG Entreprenør A/S i Joint venture med Per Aarsleff A/S en 950 meter lang ny dækmole, som er udført på vanddybder fra 2,50 meter op til 7,50 meter. Molen er opbygget med en kerne af sand og ral, herpå har vi lagt et filterlag grabsten og til sidst dækket med brudsten i størrelser fra 6 til 12 tons.

På en del af strækning har vi desuden udført betonbølge-skærm med en topkote i +4,5 meter og etableret en 450 meter lang og 20 meter bred splashzone, der i hårdt vejr sikrer molen mod overskyl fra bølger.

Fire ledninger sikrer afvanding

Desuden har vi nedbrudt og fjernet både den eksisterende betonbølgeskærm og toppen af betonsænkekasserne.

Vi har også lagt fire udløbsledninger i dimensioner fra Ø800-Ø1800 millimeter, der skal sikre afvanding på det nye erhvervsareal på Skagen Havn.

Fakta

  • 730.000 m³ sandfyld fra søen håndteret og indbygget
  • 500.000 m³ opgravning og genindbygning af stenkastninger
  • 55.000 m³ ral og grabsten, leveret og indbygget (ca. 90.000 tons)
  • 60.000 m³ brudsten, leveret og indbygget (ca. 100.000 tons)
  • 3.500 m³ nedbrydning af betonkonstruktioner
  • 300 lbm betonbølgeskærm
  • 4 stk. udløb (Ø800-Ø1800 mm) gennem dækmole

 

 

Bygherre
Skagen Havn

Entreprenør
Aarsleff - VG Joint Venture I/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Rambøll

Anlægsperiode
Oktober 2006-august 2007

Kontraktsum
45 mio. kr.