Ålsgårde

Renovering af eksisterende kystsikring

VG entreprenør A/S har på en knap tre kilometer lang strækning renoveret en eksisterende kystsikring for Ålsgårde Kystsikringslag. Kystsikringsarbejderne omfattede renovering og delvis genopførelse af skråningsbeskyttelsen på næsten hele strækningen. Derudover er flere høfder og bølgebrydere
blevet renoveret eller erstattet af nye konstruktioner.

Genindbygning af sten
Til en stor del af arbejdet har vi genbrugt de eksisterende sten, som vi gravede op, sorterede og genindbyggede. Dette begrænsede indkøbet af nye sten og var dermed med til at holde anlægsudgifterne nede. Efter ønske fra bygherren er kystsikringen udført i flere deletaper. Arbejderne er derfor udelukkende udført i efterårsmånederne over en periode på seks år.

Begrænsede adgangsforhold
En udfordring ved opgaverne i Ålsgårde var at udføre kystsikringen mellem de mange forhindringer, der er på kyststrækningen i form af blandt andet badebroer og bådramper. Derudover var der ikke meget strandareal at bygge fra.

Fakta

  • 3 km kyststrækning

Bygherre
Ålsgårde Kystsikringslag

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Anlægsperiode
2007-2013 (hvert efterår)

Kontraktsum
12 mio. kr.