Aalborg

Udførelse af ny kystsikring fordelt på tre strækninger

I løbet af vinterhalvåret 2011/2012, udførte VG Entreprenør A/S en omfattende kystsikring af 650 løbende meter kyststrækning, fordelt på tre strækninger i den vestlige del af Aalborg. Projektet blev udført for at dimensionere kystsikringen, så den i fremtiden kan modstå presset fra Limfjordens vand i forbindelse med
stormvejr.

GPS-styrede gravemaskiner
Vi begyndte projektet med at rette fjordbredden af, så kampestenene efterfølgende kunne lægges ud. Afretningen af fjordbredden blev udført med GPS-styrede gravemaskiner, der sikrede en stor præcision i vores gravearbejde. Som en del af den nye kystsikring installerede vi nederst en kraftig fiberdug, der sikrer, at vandet ikke kan undergrave stensikringen ved at fjerne de finere partikler. Afslutningsvis udlagde vi de godt 9.000 tons stenmateriale, fordelt på tre strækninger i en højde på kote 1,7. Med en højde på 170 centimeter over middelvandstanden, er kystsikringen klar til at modstå fremtidens stormvejr og højvande.

Tillægsopgaver
I forbindelse med etableringen af den nye kystsikring, udførte vi en del tillægsarbejder. Vi etablerede blandt andet en naturtrappe til den lokale vinterbadeklub og en ny udløbsledning for Aalborg Friluftsbad.
Derudover udførte vi en omfattende oprydning af havbunden, hvor vi op til 10 meter ud fra kysten rensede havbunden for gamle betonbrokker fra dengang, hvor kystsikring, udvidelse af landareal og bortskaffelse af byggeaffald gik hånd i hånd.
Vi fjernede 50 tons materiale fra havbunden.

Fakta

  • 650 lbm kystsikring
  • 10 lbm azobe-spuns
  • Anlæg af naturtrappe
  • Ny ophalerbedding inkl.uddybning
  • 50 tons, oprensning af havbund

Bygherre
Aalborg Kommune,
Park & Natur

Entreprenør
VG Entreprenør A/S

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
November 2011-februar 2012

Kontraktsum
2,9 mio. kr.