Esbjerg Havn

Modtagelse og afretning af indpumpet sand

Pres på den eksisterende havn i Esbjerg og udsigten til en forventet fremgang inden for havvindmøller betød, at Esbjerg Havn i 2010 besluttede, at man ville udvide havnen mod syd med godt 650.000 kvadratmeter.                                

VG Entreprenør A/S har i forbindelse med den omfattende udvidelse af havnen i Esbjerg modtaget og afrettet 4 millioner kubikmeter indpumpet sandmateriale, der skulle hæve terrænniveauet på et lavtvandsområde, og gøre en udvidelse syd for den eksisterende havn mulig.

Nøje planlægning
I Esbjerg var vi, som så mange andre steder langs den jyske vestkyst, underlagt de vejrlige situationer. Men i Esbjerg var dette krydret med en ekstra ingrediens, nemlig tidevandet med en forskel på godt og vel to meter på ebbe og flod. Grundet de store arealer krævede vores arbejder en nøje planlægning, så vi i videst muligt omfang kunne udnytte de naturlige kræfter. Det betød blandt andet, at vi opbyggede vores sandmiler, så vandet kunne hjælpe os med at bære materialerne videre.

Fakta

  • Modtagelse og afretning af 4 millioner m³ indpumpet sandmateriale 

Bygherre
Esbjerg Havn

Hovedentreprenør
Rohde Nielsen A/S

Underentreprenør
VG Entreprenør A/S

Aftaleform
Underentreprise

Rådgiver
Esbjerg Havn

Anlægsperiode
August 2011-marts 2013

Kontraktsum
11 mio. kr.