Gl. Lillebæltsbro

Sikring af eksisterende bropille

Havbunden omkring bropille F1 på den gamle Lillebæltsbro mellem Fredericia og Middelfart, er grundet de stærke strømforhold i Lillebælt, udsat for erosion. For at sikre den gamle bro mod udskridning, har VG Entreprenør A/S i joint venture med moderselskabet Per Aarsleff A/S, udlagt stenmaterialer som sikring mod fremtidig erosion.

Sikring og ballastering
Det udlagte stenmateriale erstatter det materiale, der gennem broens levetid er eroderet væk, men materialet fungerer også fremadrettet som ballastering for, at sikre mod bropillens udskridning.

Stor vanddybde
Det specielle ved projektet var, at udlægningen af stenmateriale skulle udføres ned til kote -22, og at alle arbejder blev udført fra vandsiden, grundet den ikkeeksisterende landplads ved og omkring bropillen.

Arbejderne blev planlagt og koordineret i løbet af januar måned og udført på kun fem arbejdsdage i begyndelsen af februar

Fakta

  • 250 m² geotekstil
  • 1.300 m³ håndsten 
  • 250 m³ dæksten (300-1.000 kg) 

Bygherre
Banedanmark

Entreprenør
Aarsleff-VG JV

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Cowi A/S

Anlægsperiode
Januar-februar 2013

Kontraktsum
1,15 mio. kr.