Hvide Sande Havn

Udvidelse med over 700 meter ny mole

I foråret 2011 blev første spadestik taget til en omfattende udvidelse af havnen i Hvide Sande. VG Entreprenør A/S har i joint venture med moderselskabet Per Aarsleff A/S, forlænget den eksisterende nordmole med 70 meter og etableret en helt ny sydmole på 675 meter. Desuden er vanddybden i havnen blevet uddybet fra 4,5 meter til 6 meter.

Udvidelsen er udført for at fremtidssikre havnen i Hvide Sande, med forbedrede indsejlingsforhold og mulighed for håndtering af godstransport og offshore-aktiviteter.

Ny Vesthavn
Den 700 meter lange nye sydmole og forlængelsen af den eksisterende mole nord for havnen, gav mulighed for etablering af en ny og større forhavn. Den nye Vest havn består af 170 meter ny kaj og 18.500 kvadratmeter nyt bagland. Havnebassinet er etableret med en vanddybde på seks meter, og kajafsnittet er forberedt til et ro-ro-leje.

Tungt maskineri i brug
Til opbygningen af molerne er der, ud over 3.000 høfdeblokke af beton, benyttet brudsten af typen norit og granit. De mange tons stenmateriale er sorteret i Norge og Sverige og efterfølgende sejlet til Hvide Sande.

Udfordringen med at løfte de op til 24 tons tunge sprængsten og anbringe dem på den rette plads blev udført af vores egen Hitachi Zaxis 870 LCH gravemaskine. Fuldt udstyret har maskinen en egenvægt på 155 tons, hvoraf skovlen alene vejer 5 tons. Det var derfor den helt rette maskine til at løse opgaven med de tunge sprængsten.

Arbejde underlagt Vesterhavet
Da vi etablerede den 700 meter lange nye ydermole ud i Vesterhavet, var vi delvist underlagt Vesterhavets luner. Vinden langs vestkysten er ofte ganske kraftig, og bølgerne slår tit ind over molerne. Fordi flere af vores arbejder krævede et forholdsvist roligt vand, måtte vi være fleksible og arbejde, når havet tillod det. Det betød, at vi ofte arbejdede uden for normal arbejdstid enten tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i weekenderne.

Fakta

  • 100.000 tons kernemateriale
  • 60.000 tons filtersten
  • 90.000 tons dæksten
  • 3.000 høfdeblokke

Bygherre
Hvide Sande Havn

Entreprenør
Aarsleff-VG JV I/S

 

 

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
COWI A/S

Anlægsperiode
Maj 2011-august 2012

Kontraktsum
90 mio. kr.