Vedbæk havn

Udvidelse af den eksisterende havn

VG Entreprenør A/S har i joint venture med moderselskabet Per Aarsleff A/S, udført en udvidelse af den eksisterende havn i Vedbæk i perioden marts 2014 til maj 2015.

Udvidelsen af havnen omfattede etablering af 600 løbende meter nye moler, der skal forbedre indsejlingsforholdene til havnen, og etablering af 510 løbende meter bådebroer, som giver havnen langt flere bådpladser i fremtiden.

Derudover har vi uddybet det nye havnebassin til mellem kote -3,20 og kote -3,75. Det opgravede sand er brugt til strandfodring nord og syd for havnen.

Nedbrydning og genindbygning
Som noget af det første brød vi dele af de eksisterende moler ned, blandt andet for at give plads til de mange nye meter bådebro. Størstedelen af det nedbrudte stenmateriale blev senere genindbygget i de nye moler.

Havn fortsat i drift
En af de store udfordringer ved udvidelsen af havnen var, at havnen fortsat skulle fungere som lystbådehavn under byggeperioden, ligesom badegæster ved strandene nord og syd for havnen ikke måtte generes om foråret og sommeren.
Det betød, at vi havde et tæt samarbejde med Vedbæk Havn omkring den daglige udførelse, samtidig med at vi fokuserede meget på at informere havnens mange interessenter om vores arbejder.

Fakta

  • 25.000 m³ kernemateriale
  • 16.000 m³ filtersten
  • 15.500 m³ dæksten
  • 20.000 m³ genindbygning af sten
  • 35.000 m³ sand; uddybet og strandfodret
  • 610 pæle til faste broer og 4 nye molehoveder
  • 15 rør til flydebroer
  • 530 lb.m fast bro

Bygherre
Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn

 

 

Entreprenør
Aarsleff-VG JV I/S

Samarbejdspartner
Per Aarsleff A/S

Aftaleform
Partnering

Rådgiver
Niras A/S

Anlægsperiode
Marts 2014-maj 2015

Kontraktsum
32 mio. kr.